Ludo Vanzeer

25 Januari 2019

Ludo Vanzeer

Bestuurslid

Ludo vindt het belangrijk om samen met anderen verantwoordelijkheid op te nemen. Dit vertaalt zich ook op politiek vlak.

"Zie, oordeel en handel. Dat is mijn aanpak voor alle problemen. Met die aanpak wil ik van Beringen een eerlijkere en warmere stad maken." - Ludo Vanzeer

Een stad waarin iedereen een job vindt op zijn maat en die hij/zij graag doet is voor Ludo belangrijk. Daarnaast moet er voor Ludo ook aandacht gaan naar mensen die dat geluk niet hebben: een krachtdadig armoedebeleid is hierin de sleutel. Een stad waarin iedereen graag werkt en er ondersteuning is voor zij die het nodig hebben, zorgen voor een warm Beringen.

Als jongere was, en ook op latere leeftijd is Ludo in meerdere verenigingen actief. Daarnaast was Ludo 30 jaar werknemersafgevaardigde in een middelgrote onderneming. Het opkomen voor en verdedigen van belangen van mensen is hem op het lijf geschreven. Nadien werkte Ludo als coördinator in het bewegingswerk voor ACV Limburg. De sociaal-economische thema’s zijn hem dan ook niet vreemd. Deze aspecten uit zijn beroepsleven hebben Ludo's engagement voor Groen mee vormgegeven.