Irfan Oztas

24 Oktober 2023

Irfan Oztas

Gemeenteraadslid

İrfan wil dat iedereen zijn talenten optimaal kan benutten. Als jongerenvakbondsafgevaardigde neemt hij het op voor de arbeidsrechten van zijn collega’s. Verder is hij enorm geïnteresseerd in wat de mensen boeit en hoe zij zich voelen binnen de huidige samenleving.

“Ik geloof oprecht dat jongeren willen deelnemen aan een menselijke, eerlijke en gezonde samenleving. Daar wil ik samen met hen voor gaan.” - Irfan Oztas

In Beringen kwam hij al verschillende malen in beeld rond thema’s als verkeersveiligheid, een degelijk infrastructuur voor zwakke weggebruikers en pleitte hij voor meer middelen voor jongeren. Zo haalde hij gretig petities op voor een veiligere Koolmijnlaan. Zijn acties bleven dan ook niet onopgemerkt en zijn voorstellen werden meermaals toegejuicht. Hij zorgde ervoor dat niet alleen lokale politici, maar ook de Beringenaren hem leerden waarderen. İrfan houdt ervan om van mening te wisselen over allerlei maatschappelijke thema’s. Hij zetelt sinds 2017 ook in de Beringse jeugdraad.

Al in zijn tienerjaren komt hij op voor anderen en durft hij zijn mening te geven. Hij leerde op jonge leeftijd al de harde realiteit van de maatschappij kennen. In de sociale woonwijk waar hij opgroeide, hielp hij regelmatig mee als vrijwilliger en stak hij al te graag zijn handen uit de mouwen. Die ervaringen hebben mee zijn engagement bepaald. Naast zijn politiek engagement en voltijdse job is İrfan ook vrijwillige mantelzorger voor Petra.