Kobe Snyers

24 Oktober 2023

Kobe Snyers

Fractieleider & gemeenteraadslid

Samen werken aan een groene toekomst waarin iedereen zijn plaats vindt, dat is voor Kobe belangrijk. Daarbij staan volgens hem sociaal contact tussen inwoners, meer inspraak en verantwoordelijkheid voor burgers en een veilige mobiliteit centraal.

"Een warme thuishaven voor onze inwoners, dat is het doel. Ik wil samen met de Beringenaren toegroeien naar een menselijkere, eerlijkere en gezondere stad voor iedereen." - Kobe Snyers

Kobe is fractieleider in de gemeenteraad voor Groen Beringen. Mobiliteit, democratie en inspraak, veiligheid en jeugd zijn thema's die hem erg bezighouden. Samen met anderen in de bestuursploeg werkt hij rond deze thema's aan een sterk programma met frisse ideeën. 

Kobe zijn interesse in politiek is niet nieuw. Hij studeerde aan de Universiteit van Gent af als politiek wetenschapper en specialiseerde zich in de Nationale Politiek. Gedurende zijn opleiding deed hij een stage in het federaal parlement bij volksvertegenwoordiger Evita Willaert. Op die manier rolde Kobe Groen binnen. In 2016 werd hij actief als bestuurslid bij de afdeling in Beringen. In 2017 richtte Kobe Jong Groen West-Limburg op waar hij voorzitter van werd en was hij ook een tijdje actief als bestuurslid bij Jong Groen StuGent. In het professionele leven werkt Kobe als beleidsmedewerker bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.