Herre Sneyers

16 Januari 2019

Herre Sneyers

Bestuurslid

Herre hecht veel belang aan een samenleving die sociaal is en waarin mensen elkaar kennen en helpen. Dat is een rode draad doorheen zijn leven, zowel op professioneel vlak als in zijn vrije tijd. Op verschillende manieren draagt hij hier zijn steentje aan bij.

"Beringen moet een plek zijn waar iedereen welkom is en mensen die het nodig hebben, geholpen worden. Daar wil ik samen met de anderen bij Groen 100% voor gaan." - Herre Sneyers

Vroeger woonde Herre in Alken en was hij daar ook actief bij de lokale Groen-afdeling. Vanaf de jaren 1990 zat hij daar namens Agalev, en later Groen, in de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Sinds enkele jaren woont Herre in Beringen en werd hij ook actief bij Groen Beringen. Bij Groen Beringen zijn naast ruimtelijke ordening en mobiliteit ook armoedebestrijding en integratie dossiers waar hij zich mee bezighoudt. 

Tijdens zijn jeugd was Herre lid van de Chiro, een belangrijke katalysator voor zijn zin in het verenigingsleven en maatschappelijke betrokkenheid. In Leuven behaalde hij diploma's in de Informatica en Geschiedenis. Tijdens zijn beroepsleven was Herre onder meer actief rond werklozenwerking, jeugdwerk, ecologie en racisme. Eind jaren 1980 ging hij werken voor ASLK en later Fortis. Daarnaast is Herre ook aangesloten bij het ABVV. Ook in het verenigingsleven is Herre altijd heel actief geweest en gebleven. Zo speelde hij in Alken bij volleybalclub RIDEK, stond hij mee aan de wieg van de Oxfam-winkel in Alken en is hij nu lid bij de HVV (Humanistisch Vrijzinnige Vereniging). Al deze engagementen hebben zijn engagement voor Groen mee vorm gegeven en bepaald.