George Beerten

31 Januari 2019

George Beerten

Bestuurslid

Gemeentepolitiek moet politiek zijn voor alle inwoners, vindt George. Iedere burger heeft recht op inspraak, ook na de verkiezingen. Iedere burger heeft het recht om gehoord te worden, zonder voorafgaande administratieve hindernissen.

"Een gemeentehuis moet een open huis zijn waar iedere burger toegang heeft tot alle kamers, zonder toegangsbewijs." - George Beerten

De belangrijkste thema's voor George zijn burgerparticipatie en de openbaarheid van bestuur. Hij wil inzetten op meer transparantie, een verhoogde toegankelijkheid en een sterkere betrokkenheid van de burgers bij het beleid. Op die manier kan het draagvlak voor het beleid alleen maar vergroot worden.

Zijn sociaal engagement haalde George bij de vakbond ACV waar hij meer dan 40 jaar werkte. De laatste 20 jaar was hij er verantwoordelijke van het regionale ACV-dienstencentrum te Beringen. Vanuit die ervaring was voor hem de stap naar Groen logisch: van een sociale vakorganisatie naar een sociale politieke partij. Met zijn inzet voor Groen wil George jonge mensen de kans geven om via politieke weg te werken aan een ander en beter Beringen. Voor iedereen. Zonder uitzonderingen.