Zet ons aan het werk in Beringen

11 September 2012

Op 14 oktober gaat Groen in Beringen voor het eerst naar de kiezer. Wij zetten in op een echt open bestuur, veilig verkeer, aangename woonkernen en duurzaamheid waaruit u zelf effectief voordeel haalt. Leefkwaliteit is een topprioriteit voor Groen. Die leefkwaliteit komt echter onder steeds hogere druk te staan door de blijvende toename van het gemotoriseerd verkeer. Wij kiezen resoluut voor de actieve weggebruikers (voetgangers en fietsers).  Als enige partij in Beringen hebben wij hierover een duidelijk standpunt.Het is ook de hoogste tijd dat het bestuur in Beringen korter bij de burger komt. U moet vlot, onmiddellijk en gratis toegang kunnen krijgen tot alle bestuursdocumenten en tussentijdse studies vangemeenteraad, OCMW, gemeentebedrijven, intercommunales...Een goed bestuur zoekt zoveel mogelijk partners. En u bent zo'n (tot nu toe vergeten) partner.Inspraak moet zo vlug mogelijk in het participatieproces worden georganiseerd. Zo voorkomen we frustratie (be-MINE) en schijninspraak omdat de plannen toch niet meer gewijzigd kunnen worden.

Wij willen tevens, samen met u, een langetermijnvisie ontwikkelen inzake duurzaamheid en  levenskwaliteit. Vanuit wijkraden kan hieraan laagdrempelig worden gewerkt. Een eerste opstapje is het groener maken van alle dorpskernen waardoor zij een aangename ontmoetingsplaats worden voor iedereen.  Beringen moet groener !