Standpunten

VOOR EEN ANDER BERINGEN

Op basis van maandenlange contacten met de inwoners van Beringen stelden we voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 een sterk programma samen. In dat programma zijn honderden standpunten en voorstellen gebundeld, die van Beringen een andere stad kunnen maken. Een stad die menselijker, eerlijker en gezonder is. Op deze pagina vindt je de belangrijkste standpunten. Door op de knop hieronder te klikken kan je ook nog eens het volledige verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2018 bekijken.

Bekijk hier het volledige verkiezingsprogramma

Een veilige en vlotte mobiliteit

Aandacht voor zwakke weggebruikers en toegankelijkheid

Voor de zwakke weggebruikers werken we aan een degelijke infrastructuur. Fietspaden en voetpaden in goede staat, daar gaan we voor. Het treinstation van Beringen maken we toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

Netwerk van snelle fietswegen

We bouwen een netwerk van snelle fietswegen uit, zodat elke fietser zich vlot en veilig van dorp naar dorp kan verplaatsen.

Goedkopere Buzzy Pazz

We verlagen de prijs van een Buzzy Pazz voor kinderen tot 12 jaar van 47,7 euro naar 37,1 euro. Voor kinderen vanaf 12 jaar daalt de prijs van 188,10 euro naar 146,30 euro.

Meer delen

We bouwen zowel een fietsdeelsysteem als een autodeelsysteem uit in Beringen.

Veiliger verkeer

We maken alle lichtengeregelde kruispunten conflictvrij. Zo kan iedereen veilig oversteken.

Een hartelijk sociaal beleid

Integraal armoedeplan

We stellen een integraal armoedeplan op, dat rekening houdt met alle beleidsdomeinen. Zo maken we werk van een structurele aanpak van kansarmoede in Beringen.

Mantelzorgpremie

We voeren de mantelzorgpremie weer in. Zo ondersteunen we mantelzorgers meer, die een cruciale rol opnemen in de zorgsector.

Psychische welzijnszorg voor jongeren

We zorgen voor een lokale TEJO-afdeling (Therapeuten voor Jongeren). Deze voorziet in een laagdrempelig en kosteloos aanbod waar jongeren tot 20 jaar terecht kunnen met vragen op vlak van psychisch welzijn.

Jeugdwelzijnszorg

We gaan opnieuw de samenwerking aan met een professionele jeugdwelzijnsorganisatie om ervoor te zorgen dat jongeren die hun weg moeilijk vinden in de samenleving, ook kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning.

Tienerhuis

We openen een tienerhuis in Beringen-Centrum. Daar kunnen jongeren na schooltijd nog terecht om even uit te blazen, onder toeziend oog van een jeugdwelzijnswerker.

Zorg voor klimaat en milieu

Ondersteuning van energiecoöperaties

Energiecoöperaties geven burgers de kans om op een democratisch gecontroleerde manier te investeren in hernieuwbare energie en er zelf gebruik van te maken. Deze democratische vorm van groene energieproductie verdient alle ondersteuning.

Fossielvrije gemeentelijke investeringen

Alle investeringen van de gemeente in fossiele brandstofbedrijven worden teruggetrokken. In de plaats wordt er geïnvesteerd in hernieuwbare energie.

Geefpleinen en repaircafé's

We stimuleren delen en hergebruik via de aanwezigheid van geefpleinen en repaircafé's op diverse evenementen die door de stad georganiseerd worden.

Meer groen en water in dorpskernen

We brengen groen en water binnen in dorpskernen door de aanleg van straattuintjes, geveltuinen, waterpartijen, speelgroen,... Dit verhoogt de levenskwaliteit in de dorpskernen.

Ruimte voor natuur

In Beringen verdween de open ruimte de afgelopen vijftien jaar in sneltempo. Om dit tegen te gaan stellen we een natuurplan op en laten we een woonbehoeftestudie uitvoeren, waarna gepaste maatregelen genomen worden.

Een lokale economie die dorpen doet leven

Betere afbakening van handelskernen

We zorgen ervoor dat drukke verbindingswegen zo weinig mogelijk binnen kernwinkelgebieden vallen. Zo zorgen we voor een vlottere verkeersdoorstroming op deze wegen en creëren we aantrekkelijkere dorpskernen.

Leegstand tegengaan

We brengen in leegstaande panden tijdelijke initiatieven onder zoals pop-up projecten, tentoonstellingsruimten, ruimten met een sociale functie, kleine buurtwinkeltjes,... Daarnaast werken we een aantrekkelijke regeling uit die eigenaars van leegstaande panden en startende ondernemers bij elkaar brengt. Via deze regeling zorgen we ervoor dat startende ondernemers een kleiner risico hebben en er minder leegstand is.

Oprichting van een ondernemersloket

In een ondernemersloket kunnen alle Beringse ondernemers terecht met hun vragen. Zo is het de ideale plaats om ondernemers op een laagdrempelige manier te voorzien van informatie omtrent bedrijfsbeheer, wetgeving en relevante contactpersonen.

Economische adviesraad

We richten een economische adviesraad op, waarin de belangen van de Beringse ondernemers vertegenwoordigd worden.

Ecologisch toerisme

Voor toerisme in Beringen nemen we de Groene Sleutel (Green Key) als referentie. Dat is een internationaal keurmerk voor ecologisch toerisme.

 

Meer inspraak voor inwoners

Vragenkwartiertje op de gemeenteraad

We voeren op de gemeenteraad een vragenkwartiertje in. Tijdens dit vragenkwartiertje kunnen burgers vragen stellen of voorstellen toelichten in bijzijn van de beleidsmakers.

Digitale gemeenteraad

We zorgen ervoor dat elke publieke zitting van de gemeenteraad online te volgen is via live-streaming of achteraf raadpleegbaar via audio.

Wijkbudgetten

Mensen samen iets laten doen, is één van de krachtigste vormen van participatie. Daarom krijgen burgers de mogelijkheid om projectaanvragen in te dienen voor initiatieven die een duidelijk positief effect heeft op hun buurt of wijk. Na goedkeuring van deze aanvraag voorzien we een budget dat toegekend wordt voor de realisatie van dit project.

Burgerbegroting

Via een burgerbegroting krijgen burgers zelf de kans om voor een deel van het budget te bepalen waarvoor het gebruikt wordt.

Betere buurtplatforms

De buurtplatforms moeten meer ruimte laten voor suggesties van burgers en minder een aftoetsing vormen voor het reeds geplande beleid. Buurtplatforms zijn ideaal voor meer bottom-up initiatieven.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren