Groen verzet zich tegen leidingstraat door Beringen

14 April 2021

Groen verzet zich tegen leidingstraat door Beringen

Groen verzet zich tegen de mogelijke aanleg van een leidingstraat door Beringen. De leidingstraat moet overheen een breedte van 45 meter de haven van Antwerpen via ondergrondse pijpleidingen verbinden met het Ruhrgebied. “De impact in Beringen zal groot zijn”, zegt Kobe Snyers.

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid voert momenteel een publieke raadpleging over dit dossier. Groen maakt van deze raadplegingsfase gebruik om haar bezwaren over de leidingstraat kenbaar te maken bij de Vlaamse overheid.

“Beringen ligt op het centraal tracé van de leidingstraat”, vertelt Kobe Snyers. “Op dit tracé doorkruist de leidingstraat onze hele stad van west naar oost. De leidingstraat komt Beringen binnen ter hoogte van de Olmsesteenweg en verlaat de stad ter hoogte van de Vallei van de Zwarte Beek en de Koerselse Heide. De impact zal gigantisch zijn, want bovenop de leidingstraat mogen geen gebouwen, diepgewortelde beplanting of bomen aanwezig zijn. Bestaande gebouwen en bossen moeten dus gesloopt of gekapt worden overheen een breedte van 45 meter.”

Op de kaarten die het Departement Omgeving ter beschikking stelt, is te zien dat in de Gaston Oomslaan een aantal woningen en de ACLI doorkruist worden door de leidingstraat. Verder loopt het traject dwars doorheen de bossen in de Vallei van de Grote Beek, de bossen in de omgeving van de Mijnterril en de Vallei van de Zwarte Beek. Volgens inschattingen van Groen Beringen zou de leidingstraat op het grondgebied van Beringen een totale oppervlakte van ongeveer 45 hectare innemen waarvan een aanzienlijk deel waardevol natuurgebied.

“Erkende natuurreservaten en VEN-gebieden moeten er zomaar aan geloven”, merkt Kobe Snyers op. “De leidingstraat zal deze natuurgebieden in onze stad onherroepelijk verminken. Onvoorstelbaar veel inwoners maken van deze gebieden gebruik om te wandelen, fietsen, mountainbiken, met kinderen te ravotten,… De vernieling van deze gebieden kunnen we niet tolereren. Dit is natuurvernietiging van een ongeziene schaal. Daarnaast zullen op basis van de kaarten van het Departement Omgeving in de buurt van de Koolmijnlaan, de Gaston Oomslaan en de Korspelheidestraat sommige inwoners ineens vlak naast een leidingstraat wonen. Met alle risico’s op waardevermindering van hun gronden en eigendommen van dien.”

Groen zal op de gemeenteraad van 19 april het schepencollege opnieuw ondervragen over dit dossier. “We dringen erop aan dat het stadsbestuur opkomt voor haar inwoners en natuurbehoud in Beringen als absolute prioriteit beschouwt. Daarom vragen we dat het stadsbestuur naar het voorbeeld van buurgemeente Tessenderlo ook een negatief advies formuleert over de leidingstraat. Alleen door zoveel mogelijk aan hetzelfde zeel te trekken kunnen we een aangename leefomgeving voor onze inwoners behouden,” besluit Kobe Snyers.

Inwoners kunnen nog tot 30 april hun stem laten horen over de aanleg van een leidingstraat door Beringen via de website van het Departement Omgeving.