In Beringen kan de kiezer binnenkort een “echte” groene stem uitbrengen.

15 Juni 2012

Op 14 oktober gaat Groen in Beringen voor het eerst naar de kiezer. Groen wil vooral inzetten op een echt open bestuur, duurzaamheid waarmee de burger zelf effectief zijn voordeel doet en veilig verkeer in aangename woonkernen. Ruimte voor mensen, ruimte voor wonen, ruimte voor groen. Leefkwaliteit is een topprioriteit voor Groen.  Die leefkwaliteit komt echter onder steeds hogere druk te staan door de blijvende toename van het gemotoriseerd verkeer.  Wij kiezen resoluut voor de actieve weggebruikers (voetgangers en fietsers) en zetten ook in op meer verkeersveiligheid.  In Beringen moeten alle dorpskernen met mekaar verbonden worden met een van de rijbaan afgescheiden fietspad.  In straten waar de snelheid van het autoverkeer hoger ligt dan 30 km/uur moeten veilige fietspaden worden ingericht. Het spreekt voor zich dat het project be-MINE in dit kader nog heel wat zal moeten bijgestuurd worden.  

Het is ook de hoogste tijd dat het bestuur in Beringen korter bij de burger komt, zegt voorzitter Luc Daniëls.  Het kan niet dat alle belangrijke beslissingen vooraf genomen worden in de beperkte kring van een schepencollege of een werkgroep.  Aanbevelingen van adviesraden moeten ernstig genomen worden.  Groen wil dat het schepencollege een advies slechts naast zich kan neerleggen door middel van een gemotiveerde, door iedere burger te consulteren, afwijzing. De basisvoorwaarde voor meer democratie is immers een volledige openheid van bestuur.  De burger moet vlot, onmiddellijk en gratis toegang krijgen tot alle bestuursdocumenten en tussentijdse studies van gemeenteraad, OCMW, gemeentebedrijven, intercommunales,?

 

De oorverdovende stilte van het huidige bestuur over de komst van een verbrandingsoven bewijst dat men evenmin een langetermijnvisie heeft inzake duurzaamheid en levenskwaliteit. Ook hieraan wil Groen laagdrempelig werken vanuit wijkraden.  Plaatselijke ondersteuningspunten kunnen helpen in het zoeken naar de goedkoopste energieleverancier, het opstarten van volkstuintjes, het aanbieden van vorming over gezonde voeding, enz.  Fit-o-meters moeten vertrekken vanuit de dorpskern.  En diezelfde dorpskern moet ontegensprekelijk groener.

 

Afspraak op 14 oktober, Groen Beringen zet er de schouders onder!

 

Contact : Luc Daniëls (voorzitter) 0486-104969