Groen komt met plan tegen zwerfvuil

22 April 2018

Groen komt met plan tegen zwerfvuil

Sinds vannacht (22 april 2018) hangt in de Steenstortstraat zwerfvuil tegen de draad die langs de weg staat. Het is een bewustmakingsactie van Groen Beringen. De actie vindt plaats in het weekend dat Limburg.net de zwerfvuilactie ‘Straat.net’ organiseert. Beringen doet echter niet mee aan de zwerfvuilactie van Limburg.net.

Met deze actie wil Groen Beringen de mensen die door de Steenstortstraat rijden confronteren met zwerfvuil en het probleem er rond aantoonbaar maken. Al jarenlang is de Steenstortstraat een klassieke plaats in Beringen waar veel zwerfvuil terug te vinden is. “Het is dan ook te betreuren dat Beringen dit jaar niet meedoet aan de zwerfvuilactie van Limburg.net”, zegt Meral Özcan. “Deze actie zet het probleem rond zwerfvuil nog eens extra in de verf en maakt de mensen hiervan bewust. Door niet mee te doen met de actie van Limburg.net geeft het stadsbestuur een verkeerd signaal aan de bevolking.”

"Minder zwerfvuil in onze straten zorgt voor buurten die meer leefbaar zijn. Een proper Beringen voor iedereen, daar willen wij voor zorgen." - Meral Özcan

Parallel met deze actie, stelt Groen Beringen ook een plan voor om het probleem rond zwerfvuil en sluikstorten zoveel mogelijk in te dammen. Het plan is zowel preventief als curatief en repressief. “Alleen met een totaalbeleid kan het probleem rond zwerfvuil verholpen worden”, vertelt Meral Özcan verder. “De eerste stap van het preventief beleid is de bewustmaking van het probleem bij de bevolking. Onderneem als stadsbestuur dan ook acties om de ernst van deze problematiek, en de effecten ervan op het milieu, bij de bevolking kenbaar te maken. Laat daarnaast de Milieuraad jaarlijks een wedstrijd organiseren, waarbij de properste straat van Beringen in de bloemetjes gezet wordt. Zo stimuleren we bewoners om oog te hebben voor een nette buurt. Curatief gezien moet het aantal vuilnisbakken en de plaats ervan, aan een kritische evaluatie onderworpen worden. Breng dit in kaart en plaats waar nodig extra vuilnisbakken. Tot slot is er als sluitstuk het repressief beleid. Zet hiervoor mobiele camera’s in. Zo voorkom je dat het probleem zich gewoon verplaatst en kan je sluikstorters opsporen en sanctioneren.”

Bij Groen hopen ze dat het stadsbestuur de voorstellen ter harte zal nemen. “Dit plan, dat betrekking heeft op alle aspecten van zwerfvuil, kan een grote vooruitgang zijn voor Beringen. Minder zwerfvuil in onze straten zorgt voor buurten die meer leefbaar zijn. Een proper Beringen voor iedereen, daar willen wij voor zorgen”, besluit Meral Özcan. Groen ruimt deze actie na drie dagen zelf op.