Zorg voor klimaat en milieu

Ondersteuning van energiecoöperaties

Energiecoöperaties geven burgers de kans om op een democratisch gecontroleerde manier te investeren in hernieuwbare energie en er zelf gebruik van te maken. Deze democratische vorm van groene energieproductie verdient alle ondersteuning.

Fossielvrije gemeentelijke investeringen

Alle investeringen van de gemeente in fossiele brandstofbedrijven worden teruggetrokken. In de plaats wordt er geïnvesteerd in hernieuwbare energie.

Geefpleinen en repaircafé's

We stimuleren delen en hergebruik via de aanwezigheid van geefpleinen en repaircafé's op diverse evenementen die door de stad georganiseerd worden.

Meer groen en water in dorpskernen

We brengen groen en water binnen in dorpskernen door de aanleg van straattuintjes, geveltuinen, waterpartijen, speelgroen,... Dit verhoogt de levenskwaliteit in de dorpskernen.

Ruimte voor natuur

In Beringen verdween de open ruimte de afgelopen vijftien jaar in sneltempo. Om dit tegen te gaan stellen we een natuurplan op en laten we een woonbehoeftestudie uitvoeren, waarna gepaste maatregelen genomen worden.