Groen Beringen stelt zomerscholen voor

26 Mei 2020

Groen Beringen stelt zomerscholen voor

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs lanceerde recent een oproep voor lokale besturen om zomerscholen in te richten. De oproep betreft de organisatie van een gevarieerd aanbod aan zomerscholen dat stevig gekoppeld is aan de onderwijsdoelen en het individueel onderwijstraject van leerlingen uit zowel het lager als het secundair onderwijs.Groen Beringen stelt voor dat de stad ingaat op dit initiatief en zich voor dit project inschrijft.

‘Door het opschorten van de lessen op school omwille van de COVID-19-pandemie, kan men sommige leerlingen moeilijk bereiken met online-lessen. Anderen hebben moeite met het zelfstandig verwerken van de leerstof, of kunnen niet in ideale omstandigheden leren’, vertelt Meral Özcan, gemeenteraadslid voor Groen Beringen. ‘Deze leerlingen kunnen een leerachterstand hebben opgelopen, of reeds de bestaande kloof is alleen maar vergroot.’

Het doel van de zomerscholen is om onderwijs op individueel niveau aan te bieden aan kinderen en jongeren zodat zij (en hun leerkrachten en ouders) zich bij de aanvang van het schooljaar 2020-2021 gesterkt weten. Leerlingen kunnen in de zomerschool terecht voor een onderwijsaanbod dat gekoppeld is aan hun onderwijstraject. Dit gebeurt in kleine groepen van maximaal 10 tot 14 personen. De kleine groepen voldoen niet alleen aan de normen van ‘social distancing’, maar maken maatwerk ook haalbaar en realiseerbaar. Er wordt steeds vertrokken vanuit de essentiële leerstof, zoals bij ‘preteaching’.

‘Een zomerschool kan in eerste instantie een remediërend doel hebben voor leerlingen die een bepaalde achterstand hebben,’ legt Meral Özcan uit. ‘Het kan echter ook een voorbereidend en stimulerend effect hebben. Een zomerschool kan helpen bij de oriëntatie naar een nieuwe studierichting, of de overstap naar een hogere graad.’

Voor het project zomerscholen kunnen lokale besturen en provinciebesturen voor 5 juni een aanvraag indienen. Ze kunnen overleggen met de scholen op hun grondgebied op welke doelgroepen ze zich zullen richten en welke soort zomerschool een school zal organiseren.

‘Daarom stellen wij concreet voor dat de stad zich voor dit project inschrijft, natuurlijk in overleg met alle Beringse scholen’, zegt Meral Özcan.

Groen Beringen hoopt met dit voorstel alle leerlingen de kansen te geven die de pandemie hen heeft afgenomen.

We zijn dan ook blij te vernemen dat de stad reeds in overleg is gegaan met de Beringse scholen.