WILL YOU BE MINE ?

04 April 2012

Expositieruimten, kunstenaarsateliers, mijnmuseum, feestzaal, kantoren, winkels, hotel, speeltuin, fitness, horeca, zwembadcomplex, serviceflats, 460 woongelegenheden........ Hoeveel extra auto's betekent dit voor de Koolmijnlaan, de enige toegangsweg tot be-MINE?  En hoeveel sluipverkeer zal zijn weg zoeken via aanpalende woonwijken?

Het milieueffectenrapport (MER) zegt hierover o.a. het volgende :

"Het project leidt op bepaalde delen van de Koolmijnlaan tot sterk vertraagd en stilstaand verkeer.  De rotonde ter hoogte van de Mijnschoolstraat wordt overbelast wat tot lange rijen wachtende auto's leidt.  Voor het minimumscenario zou het project tijdens de avondspits leiden tot 165  wachtende auto's op de parking van be-MINE  en zouden de wachttijden kunnen oplopen tot 31 minuten.  Op de Koolmijnlaan zelf zijn er in een minimumscenario 9 à 34 wachtende auto's.  In het maximumscenario zijn dit er 142 ten noorden en 368 ten zuiden van de rotonde.... De toename van het verkeer en de verminderde oversteekbaarheid van de weg, leiden tot een sterke vermindering van de verkeersleefbaarheid.  De rotonde ter hoogte  van de Mijnschoolstraat krijgt extra afslaand verkeer (richting be-MINE) te verwerken waardoor de veiligheid voor fietsers op deze rotonde vermindert."

Onnodig te vertellen dat, naast de geluidsoverlast, de toename van het verkeer ook gevolgen zal hebben voor de uitstoot van fijn stof.  Daarover zegt het MER :

"Als gevolg van de toename van het verkeer zal in het maximumscenario het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor fijn stof sterk toenemen langs Mijnschoolstraat, Heerbaan, Koolmijnlaan, Hasseltsesteenweg, Kasteletsingel Zuid, Lummensesteenweg, Paalsesteenweg, Kanaalweg, Kasteletsingel."

Lees het volledige MER op : http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merntech1650.pdf