VIES van ADVIES

19 April 2012

De ervaring leert dat burgemeester en schepencollege nauwelijks rekening houden met de adviesraden. Dat is jammer voor de gemotiveerde burger die zich in zo'n raad belangeloos inzet. Bovendien moet de burger een hopeloos ingewikkelde procedure volgen om zijn item op de agenda van de gemeenteraad te brengen. De afgelopen vijf jaar is welgeteld één burger hierin geslaagd (met negatief gevolg). Groen Beringen wil van de gemeenteraad het forum voor het participatiebeleid maken. Belangrijke discussies horen thuis in de raad en niet achter de muren van een autonoom gemeentebedrijf of intercommunale.