Groen Beringen stelt verkeersveiligheidsplan voor

12 Maart 2018

Groen Beringen stelt verkeersveiligheidsplan voor

In 2017 steeg het aantal verkeersongevallen in Beringen met 14,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Statbel. Daarom doet Groen Beringen enkele voorstellen om de verkeersveiligheid in Beringen te vergroten.

In 2016 werden in totaal 133 verkeersongevallen geregistreerd in Beringen, een stijging met 17 ongevallen ten opzichte van 2015. Er waren 2 ongevallen met dodelijke afloop, 12 ongevallen met zwaargewonden en 119 ongevallen met lichtgewonden. In 2015 waren dat nog 0 ongevallen met dodelijke afloop, 13 ongevallen met zwaargewonden en 103 ongevallen met lichtgewonden. Voor Groen Beringen is dit onaanvaardbaar. "Ook gemeentebesturen hebben een verantwoordelijkheid in de verkeersveiligheid en kunnen maatregelen nemen die de verkeersveiligheid ten goede komen", vertelt Meral Özcan. "Verkeersveiligheid is belangrijk voor iedereen, daarom stellen wij aan het stadsbestuur enkele maatregelen voor."

"Veilige schoolomgevingen, veilige fietspaden en voetpaden, veilige kruispunten, veilige oversteekplaatsen,... Het komt allemaal aan bod in ons verkeersveiligheidsplan voor Beringen." - Meral Özcan

De maatregelen van Groen Beringen spitsen zich toe op de zwakke weggebruikers. Een eerste voorstel is de afstemming van de infrastructuur op kinderen en ouderen. Wanneer een situatie veilig is voor kinderen en ouderen, is het immers veilig voor iedereen. Denk hierbij aan voldoende verkeersremmers, oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers en voet- en fietspaden in goede staat, zonder obstakels.

Ten tweede vraagt Groen Beringen dat alle lichtengeregelde kruispunten conflictvrij zijn tegen 2020. Zo wordt de kans op ongevallen verkleind. Nog een voorstel is de ambitie om tegen 2020 2 kilometer aan fietsstraten aan te leggen in Beringen. Gemotoriseerd verkeer mag in een fietsstraat maar 30 km/u rijden en het is verboden om fietsers in te halen. Zo worden mensen gestimuleerd om de fiets te nemen. Tot slot vraagt Groen Beringen nog de ondertekening van het Charter Werftransport, dat vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de schoolomgevingen weert.

"Veilige schoolomgevingen, veilige fietspaden en voetpaden, veilige kruispunten, veilige oversteekplaatsen,... Het komt allemaal aan bod in ons verkeersveiligheidsplan voor Beringen. We hopen dat het stadsbestuur hier constructief aan wil meewerken en we zo samen het aantal verkeersongevallen in onze stad terug kunnen doen dalen", besluit Meral Özcan.