Schepencollege handhaaft regels rond vergunningen niet, schepen verlaat schepencollege

05 September 2019

Schepencollege handhaaft regels rond vergunningen niet, schepen verlaat schepencollege

Op 10 en 11 augustus organiseerde Cyclobalclub ‘Het Zwarte Goud’ uit Beverlo gelijktijdig met de Halfoogstfeesten een rockoptreden in open lucht onder de naam ‘Cafetaria Terrast’. Met de organisatie van zo’n evenement gaan normaal gezien een reeks aanvragen van vergunningen en meldingen aan de stad gepaard. Het heeft er echter alle schijn van dat er bij de organisatie van dit evenement onregelmatigheden hebben plaatsgevonden.

“Bij de organisatie van openluchtevenementen moet melding gemaakt worden aan het schepencollege van dit evenement zodat zicht verkregen kan worden op mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met het evenement,” vertelt Kobe Snyers (fractieleider Groen). “Dit gebeurde bij ‘Cafetaria Terrast’ laattijdig en via de foute weg. Er werd ook geen drankvergunning en vergunning om openbaar domein in te nemen aangevraagd, terwijl deze wel vereist waren.”

Uiteindelijke keurde het stadsbestuur op het schepencollege wel een geluidsvergunning voor het evenement goed. “Deze vergunning werd veel te laat aangevraagd, slechts vier dagen op voorhand, terwijl dit voor dit soort evenementen 3 maanden op voorhand moet gebeuren,” vertelt Kobe Snyers verder. “Het schepencollege keurde deze vergunning goed, tegen de vooropgestelde aanvraagtermijnen in. Maar dit zonder de aanwezigheid van bevoegde schepen Werner Janssen, die naar buiten ging op het moment dat deze beslissing genomen moest worden. Dit is een zeer vreemde gang van zaken, er is iets grondig mis als een schepen zich niet kan vinden in een genomen besluit en daarvoor de zaal verlaat.”

Groen zal op de komende gemeenteraad het stadsbestuur aan de tand voelen over deze onregelmatigheden. “Het is in het belang van de algemene veiligheid en gezondheid van onze stad dat regels en termijnen rond het toekennen van vergunningen strikt worden nageleefd. Hiermee op een willekeurige manier omspringen is geen licht feit. Deze zaak lijkt veel weg te hebben van ouderwetse vriendjespolitiek. Het is 2019, ik had gehoopt dat we dat tijdperk voorbij waren,” sluit Kobe Snyers af.