Voorstel om tijdelijke zelfstandige zorgunits mogelijk te maken

29 December 2019

Voorstel om tijdelijke zelfstandige zorgunits mogelijk te maken

Kobe Snyers, fractieleider van Groen Beringen, diende een voorstel in om het mogelijk te maken om tijdelijke zelfstandige zorgunits in te richten. Dit voorstel zal op de gemeenteraad van maandag 30 december besproken worden.

Jammer genoeg heeft niet iedereen de luxe om zelfstandig te kunnen leven. Sommige mensen hebben op zeer frequente basis hulp nodig bij allerhande activiteiten, zoals het doen van boodschappen, wassen en koken, strijken… Dit kan zijn omwille van medische redenen of ouderdom.

‘Mensen leven tegelijkertijd steeds langer en zij die hulpbehoevend zijn, willen niet altijd naar een zorgcentrum. Het is dikwijls ook niet gemakkelijk om een plaats te vinden in een zorgcentrum, wegens de lange wachtlijsten in de zorgsector’, vertelt Kobe Snyers.

‘Mensen leven tegelijkertijd steeds langer en zij die hulpbehoevend zijn, willen niet altijd naar een zorgcentrum. Het is dikwijls ook niet gemakkelijk om een plaats te vinden in een zorgcentrum, wegens de lange wachtlijsten in de zorgsector.' - Kobe Snyers

Voor mensen in deze situatie kan een ‘zorgwoning’ een oplossing zijn. Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) is een zorgwoning een ondergeschikte wooneenheid die binnen een bestaande woning wordt voorzien.

‘Maar een zorgwoning is niet voor iedereen zomaar een geschikte oplossing. Er kunnen hier verschillende hindernissen optreden, die soms moeilijk het hoofd te bieden zijn’, legt Kobe Snyers verder uit. ‘Soms zijn de nodige aanpassingen niet realiseerbaar, bijvoorbeeld om bouwtechnische redenen of omdat de kostprijs te hoog ligt voor een tijdelijke aanpassing. Ten slotte kan ook een gebrek aan privacy een probleem vormen, zowel voor de zorgbehoevende, als voor de andere bewoners.’

Daarom bestaan er ook ‘tijdelijke zelfstandige zorgunits’. Een tijdelijke zelfstandige zorgunit is een zelfstandige op zichzelf staande tijdelijke constructie. Deze bevindt zich dus niet binnen een bestaande woning. De zorgunit kan bijvoorbeeld geplaatst worden in de tuin.

Zo’n tijdelijke zelfstandige zorgunit heeft aanzienlijke voordelen tegenover een zorgwoning. Er moeten immers geen ingrijpende verbouwingswerken plaatsvinden en het rendement is groter, doordat het verplaatsbaar is. Zo kan het na dienst bij het ene gezin gewoon verplaatst worden naar een andere woning waar de zorgnood hoog is.

De voorwaarden voor het plaatsen van een tijdelijke zelfstandige, worden -in tegenstelling tot de voorwaarden voor zorgwoningen- niet geregeld door de VCRO. Er is op dit vlak beleidsruimte voor steden en gemeenten zelf.
Dit is dus een kans voor steden en gemeenten om deze mogelijkheid aan te grijpen om het plaatsen van tijdelijke zelfstandige zorgunits in bepaalde omstandigheden mogelijk te maken, middels een omgevingsvergunningsaanvraag.

Daarom stellen wij voor dat de stad zelf een reglement opstelt dat een kader biedt voor het plaatsen van tijdelijke zelfstandige zorgunits. De stad Hasselt is voorloper op dit vlak.
Ook de Vlaamse regering heeft in het ‘Pact 2020’ de doelstelling geformuleerd om de levenskwaliteit van ouderen te verhogen door thuiszorg uit te bouwen, zodat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen leven. ‘Ik denk dat dit een doelstelling is waar iedereen zich achter kan scharen’, besluit Kobe Snyers.