Samenleven in de kijker

09 December 2017

Samenleven in de kijker

In verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen zet Groen tijdens een actieweekend het thema samenleven in de kijker. Ook in Beringen gaat Groen de straat op met een politieke actie. Groen Beringen wil zo laten zien dat een constructieve dialoog ook mogelijk is en dat hier krachtige oplossingen uit kunnen komen.

Aan Be-Mine wordt aan voorbijgangers gevraagd om hun idee over samenleven te delen. "Dit doen we op een ludieke manier, met tekstballonnen waarop we ieders idee over samenleven verzamelen," zegt Meral Özcan. "We maken een mooie foto van mensen met hun ideeën en vragen om die op sociale media te delen. Zo willen we de dialoog over samenleven ook via die weg doen leven."

"We hebben de ambitie om ons te verplaatsen in de bezorgdheden die mensen hebben over het samenleven. Het is pas als we elkaars verhaal kennen, dat we de drijfveren van de ander begrijpen en kunnen nadenken over wat ons samen verder brengt." - Meral Özcan

"We merken dat veel burgers snakken naar een constructief debat over samenlevingsproblemen," vervolgt Meral Özcan. "We hebben de ambitie om ons te verplaatsen in de bezorgdheden die mensen hebben over het samenleven. Het is pas als we elkaars verhaal kennen, dat we de drijfveren van de ander begrijpen en kunnen nadenken over wat ons samen verder brengt."

Meral Özcan vindt dat het politieke debat te vaak verhit is: "Het gaat hard tegen hard en alles wordt op de spits gedreven. Aan de basis liggen belangrijke en gevoelige kwesties, die een open en eerlijk debat verdienen. Groen wil dat debat mogelijk maken, en mensen ook het gevoel geven dat er naar hun bezorgdheden wordt geluisterd. Problemen ontrafelen en nuance brengen horen bij ons politiek verhaal. We willen de kloof tussen mensen en groepen overbruggen in plaats van vergroten."