Groen Beringen vraagt om regenboogzebrapad

29 December 2019

Groen Beringen vraagt om regenboogzebrapad

De stad Beringen hangt reeds verschillende jaren de regenboogvlag uit op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Dat is een sterk signaal om aan te tonen dat in Beringen iedereen welkom is, ongeacht geaardheid.

Maar het is tegelijkertijd ook jammer dat dit enkel op deze ene dag zichtbaar is. Daarom zijn er in verschillende steden en gemeenten reeds initiatieven genomen om een regenboogzebrapad aan te leggen. Daarbij blijven de witte strepen van het zebrapad behouden, maar wordt de regenboogvlag ertussenin geschilderd. Dit is een mooi signaal dat permanent in het straatbeeld aanwezig is. Onder meer in Gent, Hasselt en Halle zijn hier voorbeelden van terug te vinden.

Daarom stelt Kobe Snyers op de gemeenteraad van 30 december voor om ook in Beringen te zoeken naar een geschikt plekje voor zo’n regenboogzebrapad.
‘We kunnen niet duidelijk genoeg maken dat in Beringen iedereen welkom is en een plaats heeft’, zegt hij. ‘Het is een kleine moeite, maar een groot gebaar.’