Bestrijding processierups

26 Mei 2020

Bestrijding processierups

Via de pers en het Twitteraccount van de stad werd er vernomen dat de stad momenteel bezig is met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Groen Beringen stelt zich enkele vragen bij de producten die hier voor gebruikt worden en doet een voorstel om dit gebruik in te perken en op zoekt te gaan naar alternatieve preventiemaatregelen.

Het gaat hier om het product Foray 48B. Dit bevat de bacterie Bacillus thuringiensis, die de darmwand van de eikenprocessierupsen aantast waardoor de processierupsen stoppen met eten en uiteindelijk bezwijken.

‘Het blijft echter niet bij de eikenprocessierupsen die aangetast worden door de bacterie in Foray 48B, ook andere rupsen en insecten worden erdoor getroffen. Deze manier om de eikenprocessierups te bestrijden is daarom verre van ideaal. Samen met de bestrijding van de eikenprocessierups worden namelijk ook een hele reeks andere rupsen en insecten gedood, die helemaal geen ongemakken veroorzaken voor de mens. Dit verstoort de biodiversiteit’, legt Kobe Snyers (fractieleider voor Groen Beringen) uit. ‘En laat de aanwezigheid van biodiversiteit nu net een belangrijk element in het voorkomen van de aanwezigheid van eikenprocessierupsen.’

Daarom stelt Groen Beringen op de gemeenteraad van 25 mei voor dat de stad het gebruik van Foray 48B, of andere producten gebaseerd op de bacterie Bacillus thuringiensis, drastisch inperkt.
Dit kan door het invoeren van de regel dat producten op basis van de bacterie Bacillus thuringiensis in geen geval gebruikt kunnen worden bij een lage plaagdruk, in beschermd gebied of in de omgeving van waterlopen, zeldzame vlinders en/of prioritaire amfibieën en vissen.

In deze situaties kan het indammen van de eikenprocessierups perfect op andere manieren gebeuren: men kan de processierups gericht wegbranden of wegzuigen. In sommige situaties kan het zelfs volstaan om een klein gebied tijdelijk af te sluiten of te waarschuwen voor de aanwezigheid van de eikenprocessierups.
‘Het gebruik van Foray 48B mag slechts een allerlaatste redmiddel zijn’, zegt Kobe Snyers.

‘Het gebruik van Foray 48B mag slechts een allerlaatste redmiddel zijn’  - Kobe Snyers

Daarnaast stelt Groen Beringen voor dat de stad een preventieplan opmaakt waarin gefocust wordt op meer duurzame preventieve beschermingsmaatregelen tegen de eikenprocessierups, zoals diens natuurlijke vijanden en biodiversiteit.
Onderzoek wijst uit dat vooral een omgeving met een rijke variatie aan wilde planten en diersoorten een garantie biedt tegen de verspreiding van eikenprocessierups.
Onder meer vleermuizen, koolmezen, pimpelmezen, boomklevers, koekoeks, lieveheersbeesjes en sluipwespen zijn natuurlijke vijanden van de processierups.
Het is dus belangrijk om deze dieren aan te trekken met nestkastjes, beplanting…

‘Product als Foray 48B doden naast de processierups ook verschillende andere insecten. Dit is dus niet de oplossing, want het doden van hun natuurlijke vijanden doet het risico op nieuwe plagen van de processierups in de toekomst alleen maar toenemen,’ vertelt Kobe Snyers. ‘Hopelijk keurt de gemeenteraad daarom dit plan van aanpak goed, zodat we kunnen toewerken naar een bestrijding van de eikenprocessierups die echt zinvol is en de biodiversiteit zoveel mogelijk stimuleert.’

Er werd uiteindelijk niet gestemd over het voorstel, omdat er reeds gelet wordt op de wijze waarop de eikenprocessierups bestreden wordt. Ook zouden er al heel wat initiatieven lopende zijn om die biodiversiteit te versterken. Dit kan Groen Beringen natuurlijk alleen maar aanmoedigen.