Groen Beringen wilt discriminatie op de woningmarkt tegengaan

24 Juni 2020

Groen Beringen wilt discriminatie op de woningmarkt tegengaan

Onderzoekers zijn ook duidelijk over praktijktesten: ze werken in de strijd tegen discriminatie op de woningmarkt.

Discriminatie is nu meer dan ooit actueel, maar daarom helaas nog altijd niet volledig verdwenen. Dit blijkt ook in de huisvestingssector. Groen Beringen doet daarom op de gemeenteraad van 22 juni een voorstel om praktijktesten te houden, om zo discriminatie op de huurmarkt aan te pakken.

‘Beringen is een groeiende stad die rijk is aan diversiteit. Recht op huisvesting is een grondrecht en een belangrijke hefboom in het kader van sociaal opwaartse mobiliteit. Helaas toont wetenschappelijk onderzoek aan dat discriminatie op de woninghuurmarkt realiteit is. De meest voorkomende discriminatiegronden zijn etnisch-culturele afkomst, fysieke beperking, inkomen, alleenstaande ouders met of zonder kinderen’, vertelt Meral Özcan, gemeenteraadslid voor Groen Beringen. ‘Zolang het tegendeel niet bewezen is, kunnen we ervan uitgaan dat dit probleem zich ook stelt in Beringen.’

De Groene fractie stelt daarom voor dat de stad ervoor kiest om deze bestuursperiode in te zetten op een toegankelijke private huurwoningmarkt waar geen plaats is voor discriminatie of sociale uitsluiting.

Een stad als Beringen kan alvast een eerste sterk signaal geven door zich aan te sluiten bij de ECCAR (European Coalition of Cities against Racism). Daarmee engageert Beringen zich om een tien-punten-actieplan tegen racisme, xenofobie en discriminatie uit te werken. Op deze manier kunnen we een proactieve aanpak van discriminatie in Beringen verder vormgeven.

‘Verder is het nodig dat de stad discriminatie op de huurmarkt aanpakt. Het is daarbij cruciaal om een evenwicht te vinden tussen informeren, sensibiliseren, controleren en empoweren’, gaat Meral Özcan verder. ‘Er bestaan hiervoor reeds verschillende instrumenten en methodieken. Een voorbeeld hiervan zijn praktijktesten, waarmee men kan onderzoeken of er in een bepaald domein van de samenleving gediscrimineerd wordt, in dit geval dus in de huisvestingssector, maar praktijktesten kunnen bijvoorbeeld ook op de arbeidsmarkt worden uitgevoerd. We willen met dat voorstel dan ook ineens de opstap maken naar praktijktesten op andere vlakken van de samenleving.’

In steden zoals Gent, Antwerpen en Mechelen werden praktijktesten reeds ingevoerd om discriminatie te ontmoedigen. Onderzoekers zijn ook duidelijk over praktijktesten: ze werken in de strijd tegen discriminatie op de woningmarkt.

Discriminatie is onaanvaardbaar en lost zichzelf niet op. Het is als individu namelijk niet altijd gemakkelijk om discriminatie aan te tonen. Wanneer de stad echter proactief werk maakt van het vormgeven van een antiracisme en antidiscriminatiebeleid kunnen we hier stappen vooruit zetten en discriminatie terugdringen.

Groen Beringen is blij om te vernemen dat het charter van de ECCAR zal ondertekenen. Het voorstel voor praktijktesten werd daarentegen helaas afgewezen op de gemeenteraad.