persmededeling Joke Schauvliege

21 November 2012

SLECHT NIEUWS VOOR BIONERGA.......de zoektocht naar afval zal opgedreven moeten worden... Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) starten vandaag de communicatiecampagne 'Sorteer meer' over de sorteerverplichtingen voor bedrijfsafvalstoffen.Sinds 2004 is het primair bedrijfsafval in Vlaanderen met 15% gedaald. In 2010 werd er in Vlaanderen 17.259.000 ton primair bedrijfsafval ingezameld. Daarvan kreeg 68% ? 11.736.120 ton ? een nieuw leven via hergebruik, recyclage of compostering. Uit onderzoek blijkt dat er nog 20% recycleerbaar materiaal in het gemengd bedrijfsafval zit waarvan o.a. 5% recycleerbare pmd. Vanaf 1 juli 2013 zijn bedrijven verplicht hun pmd-afval selectief in te zamelen. Bedrijven moeten voor gemengd bedrijfsafval ook een contract afsluiten met een afvalinzamelaar.

LEES HIER DE VOLLEDIGE PERSMEDEDELING (persbericht 2012/11/13)

http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPub...