Nulmeting een zoethoudertje?

04 Juli 2013

Nadat o.a. Groen-Beringen en Ovenbodig in hun bezwaarschrift tegen de geplande verbrandingsoven te Tervant een nulmeting eisten struikelden de meerderheidspartijen over mekaar heen om ... een nulmeting te vragen. 11.06.2013 : CD&V pleit voor nulmeting

14.06.2013 : burgemeester Webers wil zo snel mogelijk een nulmeting

Het feit dat er helemaal niet gesproken wordt over alle andere tegenargumenten lijkt erop te wijzen dat beide partijen die nulmeting gebruiken als zoethoudertje en niet uit bezorgdheid voor de omwonenden.