Groen Beringen zet nulmeting en biomonitoring van luchtkwaliteit op agenda gemeenteraad

06 Maart 2019

Groen Beringen zet nulmeting en biomonitoring van luchtkwaliteit op agenda gemeenteraad

In 2020 zal normaal gezien de biostoomcentrale van Bionerga openen op industrieterrein Ravenshout. Omtrent de komst van deze biostoomcentrale is er al langer bezorgdheid, zo ook bij Groen Beringen.

Om de impact van de opening van zo’n biostoomcentrale op de omgeving te meten, is het van belang dat meetgegevens van een permanente monitoring vergeleken kunnen worden met de gegevens van een nulmeting. Dit is een analyse van de huidige luchtkwaliteit in Beringen. De studie die VITO in 2014 maakte, volstaat volgens Groen Beringen niet als nulmeting. ‘Na vijf jaar kan de situatie sterk veranderd zijn. Het lijkt daarom ook weinig accuraat om toekomstige meetgegevens van een permanente monitoring af te toetsen aan de studie uit 2014’, zegt Kobe Snyers.

Daarom stelt Groen Beringen voor te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om opnieuw een nulmeting uit te voeren, dit jaar nog. Deze nieuwe nulmeting kan op een betrouwbaardere manier gebruikt worden om de resultaten van een permanente monitoring in de toekomst te beoordelen.

Daarnaast wenst Groen Beringen dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid om een humanitaire biomonitoring uit te voeren. Hierbij wordt nagegaan welke invloed de biostoomcentrale heeft op de menselijke gezondheid, wat zeker niet onbelangrijk is.

‘Door een combinatie van een nieuwe nulmeting, permanente monitoring en biomonitoring kan op een gedegen manier nagegaan worden wat de impact van de opening van de biostoomcentrale is op de luchtkwaliteit en de volksgezondheid. Op deze manier kan dit later eventueel bijgestuurd worden’, sluit Kobe Snyers af. Groen Beringen zet dit voorstel dan ook op de agenda van de gemeenteraad van 11 maart.