Nieuw agglomeratiebord in de maak

13 September 2013

Het gemeentebestuur plant de plaatsing van nieuwe agglomeratieborden rondom Tervant.