Groen Beringen stelt natuurbegraafplaatsen voor

16 November 2019

Groen Beringen stelt natuurbegraafplaatsen voor

Op de gemeenteraad van 18 november dient Groen Beringen bij monde van fractieleider Kobe Snyers een voorstel in om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in Beringen een natuurbegraafplaats in te richten.

Een natuurbegraafplaats is een plek in de natuur waar mensen na hun dood begraven kunnen worden in een biologisch afbreekbare urne of waar assen na crematie kunnen uitgestrooid worden. Een begrafenis in een kist wordt voorlopig nog niet toegelaten op een natuurbegraafplaats. Een natuurbegraafplaats geeft invulling aan de wens van steeds meer mensen om op een duurzamere manier begraven te worden.

In Nederland en Engeland raakt het gebruik van natuurbegraafplaatsen intussen al meer en meer ingeburgerd, en kan men spreken van een groeiende belangstelling. Sinds kort is er dus ook in Vlaanderen de mogelijkheid om natuurbegraafplaatsen aan te leggen. Intussen zijn op enkele plaatsen in Vlaanderen de eerste natuurbegraafplaatsen verschenen, onder meer in Lanaken (Rekem) en Zoersel.

Daarom stelt Groen Beringen voor om ook in Beringen te onderzoeken of er een natuurbegraafplaats kan aangelegd worden. De stad kan hiervoor in gesprek gaan met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Omgeving en/of het Agentschap Onroerend Erfgoed.

‘In een wereld die steeds meer verstedelijkt en gehaast is, hebben meer en meer mensen de wens om begraven te worden in een omgeving die bosrijk en rustiek is,' zegt Kobe Snyers (fractieleider Groen). ‘Natuurbegraafplaatsen kunnen hier een mooie invulling aan geven. Zo kan een bos een extra invulling krijgen als serene begraafplaats. Ook voor nabestaanden kan dit een heel aangename manier zijn om hun verloren geliefden te herdenken en bezoeken', besluit Kobe Snyers.