Mobiliteit en verkeersveiligheid

21 September 2012

Onze leefkwaliteit staat hoe langer hoe meer onder druk door de toename van het gemotoriseerd verkeer (samen staan we jaarlijks 10 miljoen uren in de file !).  In tegenstelling tot de halfslachtige voorstellen van andere partijen kiest GROEN voor de actieve weggebruikers (voetgangers en fietsers).  Het STOP-principe staat centraal in een groen mobiliteitsbeleid : eerst ruimte creëren voor tappers, dan rappers, vervolgens voor

STOpenbaar vervoer en als er nog plaats over is voor de Private wagen.

En op dit vlak is er in onze gemeente nog werk genoeg :

 -  alle dorpskernen moeten met mekaar verbonden worden door van de rijweg afgescheiden fietspaden;

-   meer woonerven;

-   veiligere schoolomgeving;

-   meer autoloze straten en pleinen;

-   opdrijven van de snelheidscontroles;

-   uitbouwen van een netwerk van trage wegen;

-   sluipverkeer moet ontmoedigd worden;

-   vrachtverkeer moet geweerd worden uit woonstraten;

-   het wegwerken van zwarte punten;

-   N73 moet in de diepvries

 LEES HIER HET VOLLEDIGE BASISPROGRAMMA VAN GROEN