Stadsbestuur weigert maatregelen om participatie te vergroten

20 Februari 2018

Stadsbestuur weigert maatregelen om participatie te vergroten

Buitenlanders die in Beringen wonen participeren minder aan de lokale verkiezingen dan in de rest van Limburg. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken. 14 jaar na de goedkeuring van het migrantenstemrecht in de Kamer vindt Groen Beringen dat die participatie beter kan. Naar aanleiding daarvan werd een verzoekschrift ingediend bij het stadsbestuur. 

Vandaag, 20 februari 2018, is het exact 14 jaar geleden dat in de Kamer van Volksvertegenwoordigers het zogenaamde migrantenstemrecht werd goedgekeurd. Sindsdien hebben niet-Belgen van binnen en buiten de EU stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit mits ze zich op voorhand registreren en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voorbeelden van zo’n voorwaarden zijn onder meer minimum 18 jaar oud zijn en in de desbetreffende gemeente ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

"Dit is een gemiste kans om echt werk te maken van een grotere politieke participatie bij de diverse bevolking die onze stad rijk is." - Meral Özcan

Voor de verkiezingen van 2012 liet in Limburg 20,47 procent van de stemgerechtigde EU-inwoners zich registreren als kiezer. In Beringen was dat 20,19%. Ook voor stemgerechtigden afkomstig van buiten de EU scoort Beringen minder goed dan Limburg. Daar was dit voor Limburg 13,18 procent en voor Beringen 5,36 procent.

“Die cijfers kunnen en moeten beter”, zegt Meral Özcan. “Meer dan 84 procent van de stemgerechtigde niet-Belgische kiezers maakte in 2012 geen gebruik van hun stemrecht in Beringen. Daar komt nog bij dat de participatie van niet-Belgen in Beringen lager ligt dan in de rest van Limburg. Verkiezingen zijn een feest van de democratie waarbij we graag meer inwoners van onze stad willen betrekken.”

Daarom diende Groen Beringen een verzoekschrift met vijf concrete voorstellen in bij het stadsbestuur. Deze voorstellen moeten de deelname van buitenlandse inwoners in Beringen aan de verkiezingen bevorderen. De voorstellen gaan van registratieformulieren aan de loketten leggen tot de organisatie van een infoavond. Alle voorstellen kunnen bekeken worden in een video. In een brief deelde het stadsbestuur echter mee dat ze niet ingaan op de voorstellen van Groen Beringen.

“Tot onze grote verrassing kregen we een brief van het stadsbestuur in de bus, ondertekend door burgemeester Webers”, vertelt Meral Özcan. “Het reglement van de gemeenteraad schrijft nochtans voor dat verzoekschriften eerst op de gemeenteraad behandeld moeten worden. Dit is op de gemeenteraad van gisteren niet gebeurd. Met deze procedurefout schendt de stad haar eigen reglement. Daarenboven verbindt het stadsbestuur zich in de brief ook tot geen enkel voorstel van ons. Ze blijven bij passieve informatieverstrekking en vage bewoordingen als ‘sensibilisering’. Dit is een gemiste kans om echt werk te maken van een grotere politieke participatie bij de diverse bevolking die onze stad rijk is. Een grotere participatie vergroot nochtans de democratische legitimiteit van de verkiezingen en de betrokkenheid bij wat er gebeurt en leeft in onze stad. We zullen ons dan ook verder blijven inzetten voor een grotere democratische betrokkenheid bij alle inwoners van onze stad”, besluit Meral Özcan.