Meer vrouw op straat

11 Maart 2020

Meer vrouw op straat

Op 8 maart werd Internationale Vrouwendag gevierd. Deze dag staat in het teken van wereldwijde strijdbaarheid en solidariteit tussen vrouwen. De actie “Meer vrouw op straat” ligt in dezelfde lijn. Groen Beringen deed op de gemeenteraad van 9 januari een voorstel om in het licht van deze actie straten wat vaker naar vrouwen te vernoemen.

Doorheen de geschiedenis werd geprotesteerd, gestaakt en actie gevoerd tegen de ongelijke behandeling van vrouwen, in de hoop een betere toekomst te garanderen voor huidige en toekomstige generaties. Op deze dag willen vrouwen het signaal geven dat ze een onmisbare schakel zijn in de samenleving én dat het tijd is dat ze dezelfde rechten als mannen krijgen. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is nog steeds op verschillende plaatsen zichtbaar, zo ook in het straatbeeld. Gemiddeld is amper 7% van alle straatnamen die verwijzen naar een persoon, naar een vrouw vernoemd.

Al enkele maanden voert presentatrice Sofie Lemaire actie met de slogan “Meer vrouw op straat”. De actie spoort gemeenten en steden aan om op zoek te gaan naar vrouwen uit de recente en minder recente geschiedenis die een plek in het straatbeeld verdienen. Straten kunnen dan hun naam dragen. Deze actie heeft reeds heel wat beweging veroorzaakt. Hierdoor zullen er in de komende weken meer dan dertig straten ingehuldigd worden die naar een vrouw vernoemd zijn.

“Van de 578 straten in Beringen is er geen enkele straatnaam naar een vrouw, op een aantal heiligen zoals Sint-Anna en Sint-Barbara na. Hieruit blijkt dat stad Beringen zeker nog wat werk heeft om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de straatnamen weg te werken”, zegt Meral Özcan (gemeenteraadslid voor Groen Beringen). “Onze stad kent een divers en rijk cultureel verleden waarin ook vrouwen een belangrijke rol hebben gespeeld.” Daarom is nu het ideale moment om actie te ondernemen en een burgerparticipatietraject op te zetten, waarin alle inwoners betrokken worden om sterke vrouwen in ons straatbeeld te plaatsen.

Groen Beringen stelde voor dat de stad er op let dat er bij de naamgeving van een straat wat vaker een vrouwennaam gekozen wordt. Ze kan een oproep lanceren naar de inwoners om mee op zoek te gaan naar bijzondere vrouwen die een onmiskenbare prestatie geleverd hebben, een uniek levensverhaal hebben of een oeuvre dat niet mag vergeten worden. Bij voorkeur is er een link met Beringen. Deze namen kunnen inwoners inzenden en dienen in de toekomst mede als inspiratie bij het uitkiezen van nieuwe straatnamen.

Groen Beringen is dan ook zeer tevreden dat het voorstel werd aangenomen door de gemeenteraad en verheugt zich op een Beringen met wat meer vrouw op straat.