Meer inspraak voor inwoners

Vragenkwartiertje op de gemeenteraad

We voeren op de gemeenteraad een vragenkwartiertje in. Tijdens dit vragenkwartiertje kunnen burgers vragen stellen of voorstellen toelichten in bijzijn van de beleidsmakers.

Digitale gemeenteraad

We zorgen ervoor dat elke publieke zitting van de gemeenteraad online te volgen is via live-streaming of achteraf raadpleegbaar via audio.

Wijkbudgetten

Mensen samen iets laten doen, is één van de krachtigste vormen van participatie. Daarom krijgen burgers de mogelijkheid om projectaanvragen in te dienen voor initiatieven die een duidelijk positief effect heeft op hun buurt of wijk. Na goedkeuring van deze aanvraag voorzien we een budget dat toegekend wordt voor de realisatie van dit project.

Burgerbegroting

Via een burgerbegroting krijgen burgers zelf de kans om voor een deel van het budget te bepalen waarvoor het gebruikt wordt.

Betere buurtplatforms

De buurtplatforms moeten meer ruimte laten voor suggesties van burgers en minder een aftoetsing vormen voor het reeds geplande beleid. Buurtplatforms zijn ideaal voor meer bottom-up initiatieven.