Bezorgdheid over luchtkwaliteit in Tervant

22 Januari 2019

Bezorgdheid over luchtkwaliteit in Tervant

Op de gemeenteraad van 22 januari 2019 stelde fractieleider Kobe Snyers een vraag over de luchtkwaliteit in Tervant. Die zou niet goed zijn omwille van hoge concentraties formaldehyde die gemeten worden door een anonieme buurtbewoner.

In de kanaalzone rond Tervant werden in het begin van de maand januari hoge waarden formaldehyde gemeten. Er werden waarden waargenomen die tot vijftig maal de grenswaarden overschrijden. De gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan blootstelling aan formaldehyde zijn niet te onderschatten. Zo meldt de FOD Volksgezondheid dat formaldehyde de ogen, neus en keel kan gaan irriteren. Verder staat op de website van de FOD Volksgezondheid te lezen dat het gas door de Wereldgezondheidsorganisatie als bewezen kankerverwekkend wordt beschouwd en dat het gas zelfs dodelijk kan zijn bij hoge concentraties in de lucht.

"De buurtbewoners van Tervant leven al langer in ongerustheid over de luchtkwaliteit in hun buurt. Deze nieuwe waarnemingen nemen deze ongerustheid niet bepaald weg." - Kobe Snyers, fractieleider

"Deze situatie kan niet blijven aanslepen, gezien de risico’s die gepaard gaan met blootstelling aan hoge concentraties van het gas", zegt fractieleider Kobe Snyers. "We nemen aan dat u hier reeds mee bezig bent. De buurtbewoners van Tervant leven al langer in ongerustheid over de luchtkwaliteit in hun buurt. Deze nieuwe waarnemingen nemen deze ongerustheid niet bepaald weg. Het is in dit geval belangrijk om duidelijkheid te scheppen."

Schepen Tijs Lemmens, bevoegd voor leefmilieu, antwoordde dat de milieudienst reeds op de hoogte is van de problematiek. Een bron van de verontrustende luchtvervuiling kon vooralsnog nog niet bepaald worden. Sinds oktober 2018 meet de Vlaams Milieumaatschappij de luchtkwaliteit rond de kanaalzone. Die metingen zullen nog tot maart 2019 duren en in de nazomer zullen de resultaten van de meetcampagne bekend gemaakt worden.