Petitie: Behoud de kolenwasserij

Het mijnerfgoed is wat ons verbindt in Beringen. Tegen de sloop van een deel van dit erfgoed zeggen we dan ook duidelijk 'nee'!

Eind vorig jaar nam de minister van Onroerend Erfgoed de voorlopige beslissing om de bescherming van kolenwasserijen 1 en 3 in Beringen op te heffen. De schorsing van de sloopvergunningen is momenteel het enige dat kolenwasserijen 1 en 3 nog scheidt van de sloophamer. Met deze beslissing gaan wij niet akkoord. Respect en waardering voor het erfgoed in Beringen dragen wij hoog in het vaandel. De koolmijn heeft namelijk zoveel betekend voor onze stad en haar inwoners. De kolenwasserij is een beeldbepalend deel van de koolmijn. Het getuigt dan ook van weinig respect om kolenwasserij 1 en 3 te declasseren. Een gedegen onderzoek naar de herbestemming van de kolenwasserij is in onze ogen van fundamenteel belang. Zo kan er aan dit uitzonderlijk stuk mijnerfgoed een nieuwe bestemming gegeven worden.

Daarom roept Groen Beringen op om bezwaar aan te tekenen tegen de declassering van de kolenwasserij. Versterk mee de roep en onderteken ook deze petitie. Wanneer we ons verenigen, klinkt onze stem namelijk luider.

Omwille van onderstaande redenen roepen wij op om bezwaar aan te tekenen tegen de voorlopige beslissing tot gedeeltelijke opheffing van de bescherming van de kolenwasserijen:

 1. De kolenwasserij is een beeldbepalend element dat onderdeel uitmaakt van de site van de Beringse koolmijn. Door dit element (gedeeltelijk) te slopen zal het uitzicht van de mijnsite onherroepelijk veranderen.
 2. De mijnsite van Beringen is één van de grootste nog intact zijnde industriële sites van Europa. De sloop van de kolenwasserijen tast de waarde van deze site aanzienlijk aan.
 3. Reeds in 1994 werd de uitdrukkelijke afspraak gemaakt om de mijnsite van Beringen zo intact mogelijk te bewaren. Nu komt men op deze beslissing terug.
 4. In een architectuurnota uit 2003 van architectenbureau Lambert-Vancoppenole wordt gesteld dat de kolenwasserijen het belangrijkste element zijn van de gehele Beringse mijnsite.
 5. De sloop van de kolenwasserijen is overbodig om ruimte te creëren voor toerisme en recreatie. Integendeel, het behoud van de kolenwasserijen zal de toeristische waarde net vergroten. Het is een monument van Europees formaat. Daarnaast kan het gebouw ook herbestemd worden in functie van toeristische of recreatieve noden.
 6. Er werd nooit een degelijke studie gevoerd naar de herbestemmingsmogelijkheden van de kolenwasserijen.
 7. De kolenwasserijen van Beringen zijn in Vlaanderen een uniek gegeven waardoor onvoldoende kennis en deskundigheid aanwezig is over hoe men met dit soort erfgoed moet omgaan. Daarom kan beter een werkgroep opgericht worden waarin internationale ervaring en kennis gebundeld wordt.
 8. In 2013 gaf het Agentschap Onroerend Erfgoed reeds een negatief advies over de sloop van de kolenwasserijen.
 9. De Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed gaf in 2018 een negatief advies over de declassering van de kolenwasserijen.
 10. In oktober 2018 schorste de Raad voor Vergunningsbetwistingen de sloopvergunning van de kolenwasserijen omdat het verdwijnen van de kolenwasserijen de waarde van de mijnsite te hard zou aantasten.
 11. Het Onroerenderfgoeddecreet stelt niet dat een declassering van onroerend erfgoed kan gebeuren op basis van financiële redenen. De beslissing van de minister om de kolenwasserijen te declasseren is echter voornamelijk gestoeld op financiële argumenten.
 12. De declassering van de kolenwasserijen zou een precedent zijn en een negatieve impact kunnen hebben op het voortbestaan van onroerend erfgoed op andere plaatsen in Vlaanderen, België en Europa.
231 ondertekenaars, we zetten door!
100%

Ja, ik teken

Door deze petitie te ondertekenen ga je akkoord dat Groen je gegevens verwerkt en bijhoudt volgens haar privacybeleid. Als je aanvinkt dat je e-mails wilt ontvangen, houden we je op de hoogte volgens je interesses. Je kan je gegevens opvragen, laten verbeteren of laten verwijderen.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren