Groen Beringen dient klacht in tegen stadsbestuur: “Democratie wordt uitgehold”

13 Maart 2018

Groen Beringen dient klacht in tegen stadsbestuur: “Democratie wordt uitgehold”

Groen Beringen dient een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. De klacht is gericht tegen het stadsbestuur van Beringen. Dat gebeurt naar aanleiding van een incident tijdens de gemeenteraad van maandag 12 maart 2018.

Meral Özcan en Kobe Snyers dienden namens Groen Beringen de afgelopen weken twee verzoekschriften in. Via verzoekschriften kunnen burgers voorstellen doen aan het gemeentebestuur. Normaal gezien moeten verzoekschriften door de voorzitter op de eerstvolgende gemeenteraad geagendeerd worden. De gemeenteraad mag dan beslissen of het verzoekschrift wordt doorverwezen naar een gemeenteraadscommissie (die openbaar is) of naar het schepencollege (achter gesloten deuren).

"Een gemeentebestuur dat haar eigen reglement en de Vlaamse wetgeving als een vodje papier beschouwt willen wij niet.” - Kobe Snyers

Bij de behandeling van de verzoekschriften van Groen Beringen werden echter fouten gemaakt. Het eerste verzoekschrift werd niet op de eerstvolgende gemeenteraad behandeld. Bovendien deelde de gemeenteraadsvoorzitter aan het eind van de gemeenteraad van 12 maart 2018 gewoon mee dat de verzoekschriften behandeld zullen worden door het schepencollege. De gemeenteraad mocht hier in eerste instantie niet over beslissen. Pas nadat enkele gemeenteraadsleden hiertegen protesteerden werd er toch gestemd over de behandeling van de verzoekschriften. De keuze tussen een behandeling op het schepencollege of een behandeling in een gemeenteraadscommissie werd echter niet voorgelegd aan de gemeenteraad. Met deze gang van zaken gaat het gemeentebestuur van Beringen in tegen haar eigen reglement en het Gemeentedecreet.

“De democratie in Beringen wordt uitgehold”, zegt Kobe Snyers. “Wij zijn zeer ontstemd over de manier waarop dit stadsbestuur omgaat met burgerparticipatie. We pikken dit niet meer, de burgers van Beringen verdienen beter. Daarom zullen we klacht neerleggen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Een gemeentebestuur dat haar eigen reglement en de Vlaamse wetgeving als een vodje papier beschouwt willen wij niet.” Meral Özcan, lijsttrekker voor Groen Beringen, treedt Kobe Snyers bij: “Onze verzoekschriften werden niet volgens de procedure behandeld. De stad heeft keer op keer het reglement geschonden. Deze manier van werken is een teken van onkunde en klungelig bestuur. Burgers zouden net meer gestimuleerd moeten worden om initiatieven of voorstellen in te dienen, maar op deze manier gebeurt het tegenovergestelde. De oorspronkelijke functie van de gemeenteraad is momenteel ver zoek. Het bestuur moet zich dringend bezinnen over welke rol ze de gemeenteraad nog wil toekennen.”