Groen wil dat Beringen eerste Vlaamse kernenergievrije stad wordt

16 April 2018

Groen wil dat Beringen eerste Vlaamse kernenergievrije stad wordt

Groen Beringen vraagt op de gemeenteraad van 16 april 2018 de ondertekening van het charter ‘Kernenergievrije Gemeente’, opgesteld door de 11 maart-beweging. Wanneer het stadsbestuur het charter ondertekent, bevestigt het zijn steun aan de wettelijk vastgelegde kernuitstap in 2025 en sluit het zich aan bij de eis tot onmiddellijke sluiting van Doel 3 en Tihange 2. Daarnaast verbindt de stad zich door ondertekening van het charter ook tot de uitvoering van enkele acties die het gebruik van schone energie centraal stellen.

Het charter van de 11 maart-beweging spitst zich toe op hernieuwbare energie. Om het goede voorbeeld te geven moet de stad voor eigen gebouwen en diensten bijvoorbeeld voor 100% groene stroom kiezen. Daarnaast zijn ook de ondersteuning van de lokale productie van hernieuwbare energie, een voortrekkersrol op vlak van energierenovatie, de creatie van groene jobs, het geven van informatie omtrent de gevaren van kernenergie en de organisatie van nucleaire rampoefeningen belangrijk. Tot slot moet het klimaat- en energiebeleid een participatief traject zijn, waarbij verschillende belanghebbende actoren worden betrokken. Zo wordt het draagvlak voor een duurzaam klimaat- en energiebeleid vergroot.

"Beringen kan met de ondertekening van dit charter een belangrijk signaal geven aan de rest van Vlaanderen. Kernenergie is onveilig, niet duurzaam en anti-democratisch." - Kobe Snyers

"Het is belangrijk dat Beringen dit charter ondertekent", vertelt Kobe Snyers. "Kernenergie is niet meer veilig en betrouwbaar. Kerncentrales beginnen al na 20 jaar te verslijten maar intussen zijn de oudste Belgische kerncentrales al meer dan 40 jaar oud. Voor het langer openhouden van die kerncentrales werd intussen al 1,3 miljard euro gebruikt, geld dat men beter had kunnen steken in investeringen in hernieuwbare en schone energie. Die investeringen in hernieuwbare energie kunnen voor België 65.000 jobs opleveren, maar die laat men voorlopig links liggen door verder in te zetten op kernenergie. Dat is jammer want groene jobcreatie zal in de komende decennia zeer belangrijk blijken."

Bij Groen Beringen vinden ze ook rechtvaardigheid naar toekomstige generaties toe belangrijk: "Kernenergie is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, geen energiebron waarbij nagenoeg geen CO2-uitstoot vrij komt", vertelt Kobe Snyers verder. "Bij de delving, verwerking en verrijking van uranium komen immers grote hoeveelheden CO2 vrij. Het gebruik van kernenergie draagt onrechtstreeks bij aan het klimaatprobleem. Daarnaast is er ook nog het probleem van kernafval, dat tot wel 240.000 jaar radioactief blijft. De opslag daarvan is helemaal niet zo veilig als we denken. Het is onverantwoord en ondemocratisch van ons om komende generaties op te zadelen met een groter klimaatprobleem en het probleem van kernafval."

"Beringen kan met de ondertekening van dit charter een belangrijk signaal geven aan de rest van Vlaanderen. Het zou immers de eerste Vlaamse stad zijn die dit charter ondertekent. We hopen dan ook dat het stadsbestuur het belang hiervan inziet. Kernenergie is onveilig, niet duurzaam en anti-democratisch. Onze energievoorziening moet dringend menselijker, eerlijker en gezonder worden", besluit Kobe Snyers.