Stad Beringen verwerpt voorstel voor verbod op het gebruik van dieren bij kermisattracties

10 September 2019

Stad Beringen verwerpt voorstel voor verbod op het gebruik van dieren bij kermisattracties

Op de gemeenteraad van maandag 9 september deed Kobe Snyers, gemeenteraadslid voor Groen, een voorstel tot beslissing om het gebruik van levende dieren op kermissen te verbieden.

Om dit verbod in te voeren kan in het reglement met betrekking tot de kermisactiviteiten op de openbare kermissen aan artikel 14 worden toegevoegd dat er een verbod geldt op de uitbating van kermisattracties met levende dieren die niet voldoen aan de reglementaire voorschriften. Zowel de wet op dierenwelzijn als het Koninklijk Besluit betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen zijn hier van toepassing. Deze wetgeving verbiedt het toebrengen van vermijdbare pijnen en letsels bij dieren, verbiedt het roken in de nabijheid van dieren en waarborgt dat dieren voldoende ruimte hebben in een buitenverblijf. In de praktijk blijken de normen opgelegd in deze wet niet haalbaar voor uitbaters van kermiskramen met levende dieren. Onder meer in Gent weet men op deze manier kermisattracties met levende dieren te weren.

‘Kermisattracties met pony’s en andere levende dieren zijn eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd en zijn een hypotheek op het welzijn van de dieren’ - Kobe Snyers

‘Kermisattracties met pony’s en andere levende dieren zijn eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd en zijn een hypotheek op het welzijn van de dieren’, zegt Kobe Snyers. ‘Ze werken vaak in slechte weersomstandigheden, ze lopen steeds hetzelfde rondje en worden blootgesteld aan lawaai en sigarettenrook.’

De stad kan samen met de huidige uitbater(s) van de kermisattractie met pony’s op zoek gaan naar een nieuwe invulling van de attractie of een andere oplossing. Groen Beringen heeft alle begrip voor het ondernemerschap en de broodwinning van kermisuitbaters, maar op dierenwelzijn staat geen prijs. In andere steden laten ze reeds langer zien dat er alternatieven bestaan, tijd om daar in Beringen ook werk van te maken en iedereen te laten genieten van een kermis zonder dierenleed.

Dit voorstel werd helaas afgewezen. Het stadsbestuur vertelde dat er geen nieuwe attracties met dieren zullen toegelaten worden op Beringse kermissen, en beschouwt dit als voldoende. Groen Beringen vraagt zich echter af waarom de meerderheidspartijen, die allemaal in principe dierenwelzijn nastreven, niet wat hoger ambiëren dan een langzame verdwijning van dit soort attracties.