Nood aan structurele aanpak kansarmoede

14 Juni 2018

Nood aan structurele aanpak kansarmoede

Eerder deze week publiceerde Kind en Gezin een rapport over de kansarmoede-index voor 2017. Uit dat rapport blijkt dat de kinderarmoede in Beringen daalde naar 14,47% in 2017, tegenover 15,52% in 2016. Toch blijft de kinderarmoede in Beringen hoger dan het Limburgs gemiddelde. Daarnaast ligt de kinderarmoede ook nog steeds 3,05 procentpunten hoger dan aan het begin van deze legislatuur (11,42%). Daarom vraagt Groen een structurele aanpak van de kansarmoede.

Groen juicht elke vermindering van kansarmoede toe, maar stelt zich ook enkele vragen. Zo weergeeft de kansarmoede-index wel een daling in Beringen, Koersel en Paal, maar ook een stijging van 1,7 procentpunt in Beverlo. Daaronder vallen ook verschillende wijken in Beringen-Mijn.

“In Beverlo en op de cité rond de mijn worden bijna dubbel zoveel kinderen in een kansarm gezin geboren dan in Koersel, de tweede grootste kansarme deelgemeente van Beringen." - Meral Özcan

“We zijn bezorgd over deze ontwikkelingen voor Beverlo en de cité”, vertelt Meral Özcan. “In Beverlo en op de cité rond de mijn worden bijna dubbel zoveel kinderen in een kansarm gezin geboren dan in Koersel, de tweede grootste kansarme deelgemeente van Beringen. We mogen onze ogen niet sluiten voor deze grote ongelijkheid binnen Beringen. Er dringt zich een meer omvattende aanpak op om kansarmoede nog beter tegen te gaan.”

“Met Groen stellen we voor om daarom een armoedeplan op te stellen, dat inspeelt op verschillende beleidsdomeinen”, vertelt Meral Özcan verder. “Een gerichte aanpak voor kansarmoede heeft namelijk zowel betrekking op huisvesting en onderwijs, als op gezondheid, vrije tijd en zoveel meer. Die structurele aanpak zien we momenteel niet. Elke schepen heeft dan ook een belangrijke rol in de uitwerking en aanpak van dit armoedeplan. De uitwerking van zo’n plan zal een grote meerwaarde zijn om de buitenproportionele ongelijkheid binnen Beringen te verkleinen.”