Voorstel voor uitwerking van een ambitieus holebi- en transgendervriendelijk beleid afgekeurd

26 Mei 2020

Voorstel voor uitwerking van een ambitieus holebi- en transgendervriendelijk beleid afgekeurd

"Met deze aanzet tot de vormgeving van een holebi- en transgendervriendelijk beleid, vallen ineens ook de argumenten weg om geen regenboogzebrapad aan te leggen"

Op de gemeenteraad van 13 januari diende de groene fractie een voorstel in om een regenboogzebrapad aan te leggen in Beringen. Dit werd toen helaas weggestemd.
Nu dient Groen Beringen op de gemeenteraad van 25 mei een nieuw voorstel in om naast de aanleg van een regenboogzebrapad ook werk te maken van een ambitieus holebi- en transgendervriendelijk beleid.

Begin dit jaar lanceerde Groen Beringen het voorstel om een regenboogzebrapad aan te leggen. Op deze manier steken we de LGBTQI-gemeenschap niet enkel een hart onder de riem op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, waarop de regenboogvlag wordt uitgehangen. De aanleg van een regenboogzebrapad is namelijk een duidelijk en permanent zichtbaar signaal dat iedereen in Beringen welkom is en zichzelf kan zijn.

Dat voorstel werd toen weggestemd, omdat de meerderheid vond dat dit slechts window-dressing zou zijn en ‘er geen signalen waren’ vanuit de gemeenschap dat hier nood aan is.

‘Als stadsbestuur is het echter belangrijk om een actieve houding aan te nemen en op deze zaken in te spelen’, zegt Kobe Snyers, fractieleider voor Groen Beringen. ‘Het wil niet zeggen omdat mensen deze vragen niet stellen, dat deze vragen er ook niet zijn. De noden kunnen ook verborgen blijven, omdat mensen deze bijvoorbeeld niet kenbaar durven maken.’

Daarom dient Groen Beringen op de gemeenteraad van 25 mei opnieuw een voorstel in, dat de bedoeling heeft om, naast de aanleg van een regenboogzebrapad, actief werk te maken van een holebi- en transgendervriendelijk beleid.

‘Om daartoe te komen kan de stad, in samenspraak met holebi- en transgenderverenigingen die in onze regio actief zijn, een ‘Regenboogcharter’ opstellen’, stel Kobe Snyers voor. ‘Hierin kunnen concrete acties opgenomen worden die de rechten en het welzijn van holebi’s en transgenders verbeteren. Dit is een uitgelezen kans om vanaf nu wel een ambitieus beleid op dit vlak uit te bouwen en hen verder te ondersteunen, in samenspraak met hun belangenorganisaties.’

‘Bijkomend stellen we voor dat in het Regenboogcharter minimaal enkele vaste actiepunten opgenomen worden,’ gaat Kobe Snyers verder, ‘zoals het aanstellen van een referentieagent bij de politie voor de opvolging van incidenten waar sprake is van homofobie en/of transfobie, het promoten van informatiesessies van jongerenverenigingen uit de LGBTQI-gemeenschap bij scholen en het toevoegen van een anti-discriminatiecharter aan subsidiereglementen.’

‘Met deze aanzet tot de vormgeving van een holebi- en transgendervriendelijk beleid, vallen ineens ook de argumenten weg om geen regenboogzebrapad aan te leggen’, besluit Kobe Snyers. ‘Daarom stellen we als sluitstuk voor dat de stad haar ambitieuze toekomstige uitbouw van een holebi- en transgendervriendelijk beleid extra in de verf zet door op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor de aanleg van een regenboogzebrapad in Beringen. Zo worden de acties uit het Regenboogcharter dagelijks in herinnering gebracht bij iedereen die het regenboogzebrapad passeert en is het ook in het straatbeeld duidelijk dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn in onze stad. Dit regenboogzebrapad kan op zichzelf al mensen sterken in hun welzijn.’

‘We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak kan leiden tot een Beringen waarin holebi’s en transgenders zich erkend en ondersteund voelen door het stadsbestuur en de inwoners van onze stad' - Kobe Snyers

‘We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak kan leiden tot een Beringen waarin holebi’s en transgenders zich erkend en ondersteund voelen door het stadsbestuur en de inwoners van onze stad. We hopen dan ook dat de goedkeuring van dit voorstel kan bijdragen aan een inclusief Beringen,’ sluit Kobe Snyers af.

Helaas werd dit voorstel weggestemd, wegens niet voldoende budget. Groen Beringen betreurt het zeer dat er geen budgettaire ruimte kan vrijgemaakt worden om er voor te zogen dat de LGBTQI-gemeenschap zich gesteund voelt in Beringen.