Groen Beringen stelt aanpak van aanhoudende droogte voor

24 Juni 2020

Groen Beringen stelt aanpak van aanhoudende droogte voor

"Op de actuele grondwaterstandindicator van de Vlaamse Milieumaatschappij kunnen we zien dat ook in de omgeving van Beringen de grondwaterstanden laag tot zeer laag zijn voor de tijd van het jaar"

Groen Beringen stelt op de gemeenteraad van 22 juni enkele maatregelen voor die de gevolgen van de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden moet inperken. Met een premie voor vergroening van (voor)tuinen, de opmaak van een hemelwaterplan en opslag en hergebruik van bemalingswater in droge periodes wil Groen stappen in de goede richting zetten.

De maanden april en mei van dit jaar samen, waren de droogste ooit. Er viel maar liefst 80% minder neerslag dan er normaal valt gedurende deze periode. Dit maakt dat de grondwaterstanden vandaag laag staan op veel plaatsen in Vlaanderen. ‘Op de actuele grondwaterstandindicator van de Vlaamse Milieumaatschappij kunnen we zien dat ook in de omgeving van Beringen de grondwaterstanden laag tot zeer laag zijn voor de tijd van het jaar’, legt Kobe Snyers uit. ‘Wanneer het droge weer in de komende weken en maanden aanhoudt, kan de toestand problematisch worden.’

We dat klimaatverandering mee aan de basis ligt van de lange droge periodes die we de laatste jaren vaker zien terugkeren. Er valt minder regen, en door de droge bodem kan de regen ook moeilijker de grond in sijpelen. Daarnaast strooit ook de aangroeiende verharding van de laatste decennia roet in het eten: de neerslag die vindt op veel plaatsen door de grote betongroei zijn weg niet meer naar de bodem maar spoelt weg in de riool.

‘We weten intussen dat Beringen geen goede leerling is. Uit het betonrapport van Natuurpunt blijkt dat in Beringen per jaar ongeveer 50 voetbalvelden aan open ruimte verdwijnen. In Beringen verdwijnt op die manier open ruimte aan een recordtempo: in slechts zes gemeenten in Vlaanderen verdwijnt open ruimte nog sneller dan bij ons’, gaat Kobe Snyers verder. ‘Die verdwenen open ruimte wordt voor grote delen verhard, wat maakt dat de betonmolens in Beringen op volle toeren draaien. Daarnaast worden er nauwelijks inspanningen gedaan om bestaande verharding weg te nemen en gebieden te ontharden. Dit gaat mede ten koste van een goede infiltratie van water in onze bodem.’

Daarom legt Groen Beringen enkele voorstellen aan de gemeenteraad voor: een premie voor het ontharden en vergroenen van (voor)tuinen, de opmaak van een hemelwaterplan en het opvangen en hergebruiken van bemalingswater in droge periodes.

‘Met de premie om verharding in de tuinen weg te nemen kan ervoor gezorgd worden dat water extra kansen krijgt om de bodem in te dringen,’ legt Kobe Snyers uit. ‘De opmaak van een hemelwaterplan moet ervoor zorgen dat er een visie ontwikkeld wordt op hoe we met regenwater omgaan: bekijken hoe we regenwater kunnen afvoeren, én opslaan op strategische plaatsen om droge maanden te overbruggen. Zo’n hemelwaterplan kan ook effectief zijn in de strijd tegen wateroverlast die op bepaalde locaties in onze stad regelmatig opduikt. Met het opvangen van bemalingswater willen we ervoor zorgen dat opgepompt grondwater om bouwplaatsen droog te leggen niet zomaar in te riolen verdwijnt. Het is te gek voor woorden dat honderdduizenden liters water de riool in worden gepompt. Wanneer we dit water kunnen opvangen, kan het nadien ter beschikking gesteld worden van de buurt om planten in tuinen water te geven of gebruikt worden om bijvoorbeeld sportvelden, parken, landbouwgrond of de brandweer van water te voorzien. Zo gaat dit grondwater niet zomaar verloren.’

‘Met deze drie zeer concrete voorstellen hopen we dat de stad Beringen op lokaal vlak de impact van droogteperiodes en waterschaarste kan inperken zodat onze omgeving beter bestand is tegen aanhoudende droogteperiodes en hevige neerslag op korte tijd. Water is een levensnoodzakelijk goed en we moeten er dan ook zorgvuldig mee omspringen,’ besluit Kobe Snyers.

Op de gemeenteraad konden we vernemen dat Stad Beringen reeds met de opmaak van een hemelwaterplan bezig is. Dit kan natuurlijk alleen maar aangemoedigd worden.
Ook zal er verder onderzocht worden hoe bemalingswater kan worden opgevangen.
Het voorstel om premies toe te kennen voor het ontharden van tuinen werd afgewezen.