Een lokale economie die dorpen doet leven

Betere afbakening van handelskernen

We zorgen ervoor dat drukke verbindingswegen zo weinig mogelijk binnen kernwinkelgebieden vallen. Zo zorgen we voor een vlottere verkeersdoorstroming op deze wegen en creëren we aantrekkelijkere dorpskernen.

Leegstand tegengaan

We brengen in leegstaande panden tijdelijke initiatieven onder zoals pop-up projecten, tentoonstellingsruimten, ruimten met een sociale functie, kleine buurtwinkeltjes,... Daarnaast werken we een aantrekkelijke regeling uit die eigenaars van leegstaande panden en startende ondernemers bij elkaar brengt. Via deze regeling zorgen we ervoor dat startende ondernemers een kleiner risico hebben en er minder leegstand is.

Oprichting van een ondernemersloket

In een ondernemersloket kunnen alle Beringse ondernemers terecht met hun vragen. Zo is het de ideale plaats om ondernemers op een laagdrempelige manier te voorzien van informatie omtrent bedrijfsbeheer, wetgeving en relevante contactpersonen.

Economische adviesraad

We richten een economische adviesraad op, waarin de belangen van de Beringse ondernemers vertegenwoordigd worden.

Ecologisch toerisme

Voor toerisme in Beringen nemen we de Groene Sleutel (Green Key) als referentie. Dat is een internationaal keurmerk voor ecologisch toerisme.