Een hartelijk sociaal beleid

Integraal armoedeplan

We stellen een integraal armoedeplan op, dat rekening houdt met alle beleidsdomeinen. Zo maken we werk van een structurele aanpak van kansarmoede in Beringen.

Mantelzorgpremie

We voeren de mantelzorgpremie weer in. Zo ondersteunen we mantelzorgers meer, die een cruciale rol opnemen in de zorgsector.

Psychische welzijnszorg voor jongeren

We zorgen voor een lokale TEJO-afdeling (Therapeuten voor Jongeren). Deze voorziet in een laagdrempelig en kosteloos aanbod waar jongeren tot 20 jaar terecht kunnen met vragen op vlak van psychisch welzijn.

Jeugdwelzijnszorg

We gaan opnieuw de samenwerking aan met een professionele jeugdwelzijnsorganisatie om ervoor te zorgen dat jongeren die hun weg moeilijk vinden in de samenleving, ook kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning.

Tienerhuis

We openen een tienerhuis in Beringen-Centrum. Daar kunnen jongeren na schooltijd nog terecht om even uit te blazen, onder toeziend oog van een jeugdwelzijnswerker.