Duurzaam carnaval

11 Maart 2020

Duurzaam carnaval

Groen Beringen stelde op de gemeenteraad van 9 maart voor om de nieuwe carnavalstoet, die gepland is voor 2020, zo duurzaam mogelijk te maken.

Het stadsbestuur uitte bij de voorstelling van het meerjarenplan de wens om vanaf 2022 terug een carnavalstoet te organiseren in Beringen. Een engagement waar eigenlijk niemand tegen kan zijn. Carnaval is een feest dat mensen samenbrengt en voor kinderen is het vaak een speciale belevenis die voor mooie herinneringen zorgt.

“Een carnavalstoet heeft dikwijls jammer genoeg wel een belangrijke impact op het milieu en klimaat. Slingers, confetti en plastiek worden uitgestrooid, waaien weg, komen in rioolputjes en waterlopen terecht of moeten opgeruimd worden”, vertelt Kobe Snyers (Fractieleider voor Groen Beringen). “Deze afvalstromen vermijden en verminderen kan dan ook een positieve impact hebben op verschillende gebieden: er belandt minder afval in het leefmilieu, de straten zijn properder en de gemeentelijke diensten hebben minder werk om alle afval op te ruimen en kunnen hun tijd beter besteden”, zo legt hij verder uit.

Steden en gemeenten kunnen daarom zelf initiatief nemen om de milieu- en klimaatimpact van carnavalstoeten te verminderen. Bij een duurzaam carnaval met zo weinig mogelijk afval wint iedereen. Niemand heeft namelijk graag dat afval rondslingert op straat of in de buurt.

Daarom stelde Groen Beringen voor dat de stad het initiatief neemt om toe te werken naar een duurzaam carnaval. Dit kan eenvoudigweg bekomen worden met een aantal acties of maatregelen. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn een verbod op het gooien/strooien van confetti, het uitdelen van snoep in plaats van het te gooien, geen snoep toelaten dat in plastic verpakt is, een tegemoetkoming voorzien aan carnavalsverenigingen die enkel groot en kwaliteitsvol snoep gebruiken, een verbod op flyeren tijdens de stoet, het dichtmaken van rioolputjes tijdens de stoet… Er zijn talloze mogelijkheden.

Bij het bepalen van de acties die de stad onderneemt om de milieu- en klimaatimpact van carnaval te verminderen, is het natuurlijk belangrijk dat de stad in overleg treedt met de carnavalsvereniging(en) die in Beringen actief zijn.

Het voorstel werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Groen Beringen is hier heel tevreden mee. Op deze manier kan iedereen in de toekomst hopelijk genieten van een carnaval in Beringen dat gepaard gaat met minder afval. Zo zijn onze straten properder, hebben de diensten minder werk met opruimen en gaan onze inwoners na de stoet gelukkiger naar huis, zonder een berg afval mee te moeten zeulen.