De geheime geluiden van de gemeenteraad - verrassende wending

14 April 2016

Nadat het stadsbestuur onlangs verplicht werd de audio-opname van een gemeenteraadszitting vrij te geven, wordt in de zitting van afgelopen maandag, door de oppositie, opnieuw gevraagd dat de gemeenteraadsleden die opnames ter beschikking zouden gesteld worden. Wie schetst onze verbazing: het antwoord van de voorzitter is ... dat er sinds kort geen opnames meer gemaakt worden, omdat ze toch niet nodig zijn voor het opmaken van de notulen. De reden voor het weigeren van vrijgave was nochtans dat de opnames enkel bedoeld waren als eventuele hulpmiddel voor de secretaris om de notulen op te maken.

Kunnen we hieruit wat anders besluiten dan dat het stadsbestuur echt tot elke prijs wil vermijden dat een ruimer publiek hoort hoe het er aan toe gaat op de gemeenteraad ? Nee toch ?