De geheime geluiden van de gemeenteraad - de ontknoping

21 Maart 2016

Het Berings stadsbestuur scoorde onlangs een schamele 4 op 10 in een, weliswaar beperkte, test op openbaarheid van bestuur door het Nieuwsblad. Groen Beringen kan dit slechte cijfer uit eigen ervaring bevestigen: pas na een uitspraak door de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur werd onze vraag naar een kopie van de audio-opname van een recente gemeenteraadszitting ingewilligd. De argumentatie om geen inzage te geven, wordt volledig van tafel geveegd door de Beroepsinstantie: "(...) dat een geluidsopname van een gemeenteraadszitting wel degelijk is te beschouwen als een gefinaliseerd bestuursdocument en dus principieel voor openbaarmaking in aanmerking komt."

De volledige uitspraak van de Beroepsinstantie: openbaarheid.vlaanderen.be.