BUURTPLATFORMEN BERINGEN

18 Maart 2015

De gemeente gaat in iedere deelgemeente een "klankbordgroep" oprichten. Het kader waarin zo'n groep werkt (dixit de gemeente) :"

" Een klankbordgroep is geen officieel adviesorgaan met gemandateerde leden. Het is wel een groep geëngageerde mensen met interesse voor de ontwikkelingen in hun buurt. De groep komt regelmatig samen, mede in relatie tot de evolutie van projecten. Tijdens deze vergaderingen worden ze geïnformeerd en geconsulteerd over de verschillende ontwikkelingen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze suggesties, bezorgdheden, bemerkingen, ed. aangeven en dat ze de informatie ook verder doorspelen en bespreken met hun achterban. Hierbij is het ook belangrijk dat een buurtplatform aandacht heeft voor en gehoor geeft aan de bekommernissen van de buurtbewoners.