De eerste stap naar echte burgerparticipatie

27 Maart 2019

De eerste stap naar echte burgerparticipatie

In aanloop naar de verkiezingen was “burgerparticipatie” voor alle partijen een prioritaire belofte. Op de volgende gemeenteraad bespreekt men het nieuwe huishoudelijk reglement. Dit is de ideale gelegenheid om hierin een eerste stap te zetten.

Groen zal vragen om, voorafgaand aan de gemeenteraad, burgers toe te laten een half uur vragen van gemeentelijk belang te stellen aan de raadsleden. De afstand tussen burger en politicus wordt hierdoor kleiner en dit zal de vergadering extra kleur geven.

Een tweede, nog belangrijker voorstel, zegt Kobe Snyers, is de procedure waarmee een burger voorstellen kan inschrijven op de agenda van de gemeenteraad. In het oude gemeentedecreet was hiervoor een gedetailleerde procedure voorzien. In Beringen was de handtekening vereist van ten minste 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar.
Om burgers maximaal bij de werking van de gemeenteraad te betrekken is het echter noodzakelijk om drempelverlagend te werken en zoveel mogelijk hinderpalen op te ruimen. Wij stellen dan ook voor om die drempel van 1% te vervangen door 50 handtekeningen van burgers van minstens 16 jaar oud.

Groen Beringen vindt het belangrijk dat burgers, zeker in een moderne samenleving, vlotter gebruik kunnen maken van hun spreekrecht op niveau van hun gemeente.