Stad Beringen schrijft zich in voor Bouwmeester Scan

21 Februari 2018

Stad Beringen schrijft zich in voor Bouwmeester Scan

Meer open ruimte, een efficiëntere mobiliteit, meer waardering voor ons erfgoed, nieuwe en betaalbare woonvormen,... Het is allemaal mogelijk in Beringen. Zeker nu het stadsbestuur zich, dankzij een oproep van Groen Beringen, ingeschreven heeft voor de Bouwmeester Scan.

Met de Bouwmeester Scan neemt de Vlaamse Bouwmeester de ruimtelijke ordening onder de loep. Steden en gemeenten konden zich inschrijven voor zo'n scan en dankzij een oproep van Groen Beringen deed het Beringse stadsbestuur dit. Intussen is gebleken dat Beringen voor dit project geselecteerd is door de Vlaamse Bouwmeester. 

Op termijn zou dit ervoor moeten zorgen dat de inwoners van Beringen kunnen genieten van een mobiliteit die meer aandacht heeft voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, dat er meer groen en water in het straatbeeld te zien is, dat overstromingsgevaar beperkt wordt, dat dorpskernen terug leven,... Dit zijn zaken waar Groen Beringen 100% op wil inzetten en de Bouwmeester Scan biedt hier een oplossing voor. Een duurzame ruimtelijke ordening zorgt voor een betere levenskwaliteit voor iedereen.