Oproep tot inschrijving Bouwmeester Scan

02 Januari 2018

Oproep tot inschrijving Bouwmeester Scan

Een duurzame ruimtelijke ordening is van groot belang voor de leefbaarheid in een stad op lange termijn. Voor een groot deel is de ruimtelijke ordening afhankelijk van keuzes uit het verleden. Weldoordachte nieuwe keuzes kunnen nog veranderingen ten goede teweegbrengen. Voor Beringen is dit niet anders.

Groen Beringen is er daarom van overtuigd dat de bestaande ruimte nog efficie╠łnter gebruikt kan worden. Kernversterking op maat van de omgeving moet hierbij de sleutel zijn. Het binnenbrengen van water en groen in de dorpskernen zal de leefbaarheid vergroten. Rekening houdend met de draagkracht van de omgeving kunnen grote stappen gezet worden in de richting van een duurzamere ruimtelijke ordening.

Een adequaat ruimtelijk beleid is de toegangspoort tot het behoud van natuur, duurzame mobiliteit en een garantie voor leefbaarheid.

De Vlaamse Bouwmeester wijst in zijn omgevingsanalyse op een aantal pijnpunten. Het verkwistend ruimtelijk model is mee verantwoordelijk voor de klimaat- en energiecrisis die nu volop woedt. Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie, heeft stad Beringen zich verbonden om tegen 2030 de CO2 uitstoot te reduceren met 40%. De Bouwmeester Scan biedt ook hiervoor verschillende structurele oplossingen. In een stad waar de bevolking sterk blijft toenemen, is het van belang om de ruimtelijke ordening zo goed en duurzaam mogelijk in te vullen.

Groen Beringen roept het stadsbestuur daarom op om zich in te schrijven voor de Bouwmeester Scan. De Vlaamse Bouwmeester wil op deze wijze stadsbesturen ondersteunen en oplossingen aanreiken voor de transitie naar een meer duurzame ruimtelijke ordening. De ontwikkelingsknopen, verdichting, te versterken kernen, open ruimte en mobiliteit zijn de grote aandachtspunten van dit project. Beringen kan hier zowel op vlak van klimaat en het sociaal-maatschappelijk aspect alleen maar sterker uitkomen. Een adequaat ruimtelijk beleid is immers de toegangspoort tot het behoud van natuur, duurzame mobiliteit en een garantie voor leefbaarheid. Dit komt elke burger ten goede.