Oproep tot bescherming van de kolenwasserij

18 Februari 2019

Oproep tot bescherming van de kolenwasserij

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek over de declassering van de kolenwasserijen op de be-MINE-site, roept Groen Beringen alle inwoners van Beringen op om bezwaar aan te tekenen tegen de opheffing van de bescherming van dit erfgoed. Dat kan vanaf vandaag, in het kader van het openbaar onderzoek dat de stad organiseert. Groen Beringen wil nogmaals benadrukken dat het behoud van dit stuk erfgoed cruciaal is in de waardering van het mijnverleden. Groen pleit voor een herbestemming van de gebouwen, zonder ze te slopen.

De mijnsite van Beringen is één van de grootste intact zijnde industriële sites van Europa. In 1994 werd de mijnsite beschermd als waardevol industrieel erfgoed. In 2019 vieren we dus 25 jaar bescherming van de Beringse mijnsite. “De declassering van dit erfgoed zou een enorme domper zijn op de feestvreugde”, zegt Kobe Snyers. “Op 25 jaar tijd is er geen enkele degelijke herbestemmingsstudie uitgevoerd voor de kolenwasserijen. Nadat dit waardevolle erfgoed jarenlang verwaarloosd werd, wordt beweerd dat de onkosten voor restauratie en herbestemming te hoog zouden zijn. Volgens het decreet over Onroerend Erfgoed is het echter niet mogelijk een gebouw te declasseren op basis van financiële argumenten. Dit zou een precedent kunnen zijn, wat ongunstig is voor het voortbestaan van onroerend erfgoed op andere plaatsen in Vlaanderen en Europa.”

"Wanneer we onze krachten verenigen kunnen we onze stem luider laten klinken.” - Kobe Snyers, fractieleider

In het verleden werden door zowel het Agentschap Onroerend Erfgoed als de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed reeds negatieve adviezen gegeven over de sloop van de kolenwasserijen. In oktober schorste de Raad voor Vergunningsbetwistingen de sloopvergunning voor de kolenwasserij nog omdat het verdwijnen van kolenwasserij 1 en 3 de waarde van de mijnsite te hard zou aantasten. “Ik denk niet dat het opheffen van de bescherming van de kolenwasserijen in Beringen te verantwoorden valt. Het is dus belangrijk dat iedereen in Beringen de komende weken zijn stem laat horen door bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit van de minister. Wanneer we onze krachten verenigen kunnen we onze stem luider laten klinken”, sluit Kobe Snyers af.

Op deze website kan ook nog steeds de petitie ondertekend worden voor het behoud van de kolenwasserijen.