Vraag over bescherming politie tijdens de coronacrisis

14 Mei 2020

Vraag over bescherming politie tijdens de coronacrisis

De afgelopen weken werden heel wat maatregelen uitgevaardigd om het coronavirus in te dammen. De politie is een zeer belangrijke schakel in het toezicht op de naleving van deze verschillende maatregelen. Een risicovolle taak, die hen niet altijd in dank wordt afgenomen.Daarom stelt Groen Beringen op de gemeenteraad van 20 april enkele vragen omtrent de bescherming van politieagenten.

In onze politiezone werden er de laatste tijd heel wat pv’s uitgeschreven, omdat een beperkt aantal mensen zich niet aan de maatregelen houdt. Daaruit blijkt dat deze politiecontroles wel degelijk nodig blijven.

‘De politie voert hier echter een taak uit die niet altijd even evident is’, zegt Kobe Snyers, fractieleider voor Groen Beringen. ‘De agenten die de controles op de naleving van de maatregelen uitvoeren, komen daarbij namelijk in contact met heel wat mensen en lopen zo een verhoogd risico om besmet te geraken.’

Niet in het minst omdat de afgelopen weken al heel wat voorvallen zijn opgedoken waarbij de politie niet altijd op een even vriendelijke manier verwelkomd wordt tijdens een controle.

‘Het is intussen al verschillende malen gebeurd dat mensen beginnen spuwen of schoppen naar de politie wanneer een controle in het kader van de coronamaatregelen uitgevoerd wordt’, vertelt Kobe verder. ‘Ook voor de politie lijkt het er jammer genoeg meer en meer op dat beschermingsmaterialen zoals mondmaskers belangrijk zijn tijdens het uitvoeren van controles.’

Daarom stelt hij op de gemeenteraad van 20 april enkele vragen omtrent de bescherming van  agenten in onze politiezone. ‘Hebben er in Beringen al dergelijke incidenten plaatsgevonden tijdens de controles op de naleving van de coronamaatregelen?’ vraagt hij. ‘En welke extra beschermingsmaterialen zijn er voorzien voor agenten die controles uitvoeren op de naleving van de coronamaatregelen?’