Agentschap Binnenlands Bestuur tikt stad Beringen op de vingers

30 April 2018

Agentschap Binnenlands Bestuur tikt stad Beringen op de vingers

Groen Beringen diende in maart een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur omdat enkele verzoekschriften niet correct behandeld werden op de gemeenteraad. Het Agentschap Binnenlands Bestuur tikt het stadsbestuur van Beringen nu op de vingers wegens inconsequent handelen en het niet respecteren van het Gemeentedecreet.

In een brief motiveert het Agentschap Binnenlands Bestuur haar onderzoek en beslissingen. Er wordt gevraagd dat het stadsbestuur de bestaande regelgeving omtrent verzoekschriften respecteert en alle verzoekschriften op dezelfde manier behandelt, wat in het verleden niet gebeurde. Daarenboven vraagt het Agentschap Binnenlands Bestuur een aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Het reglement is namelijk in strijd met het Vlaamse Gemeentedecreet.

"Het wordt hoog tijd dat Beringen zich aansluit bij de trend naar échte burgerparticipatie die zich op veel plaatsen voltrekt. We hopen dan ook dat het stadsbestuur van de komende legislatuur daar grondig werk van zal maken. Aan ons zal het alvast niet liggen." - George Beerten

Bij Groen hopen ze dat het stadsbestuur snel werk maakt van de opmerkingen die het Agentschap Binnenlands Bestuur geeft. “We hopen dat ons stadsbestuur inspraak en participatie nu eindelijk eens serieus gaat nemen”, vertelt George Beerten. “Het bestuur heeft haar mond altijd vol van burgerparticipatie maar zelfs een simpel verzoekschrift wordt niet op de correcte manier afgehandeld. Dat is heel teleurstellend.”

Tegelijkertijd doet Groen ook enkele voorstellen om de burgerparticipatie te vergroten: “Een vragenuurtje voor burgers tijdens de gemeenteraad kan een eerste stap zijn. Dit werkt drempelverlagend en burgers kunnen op een directe manier in dialoog treden met de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen”, vertelt George Beerten. Maar er kan ook gewerkt worden met een burgerbegroting en wijkbudgetten volgens Groen: “Met een burgerbegroting mogen burgers kiezen aan welke thema’s een deel van het budget besteed wordt. Of wat dacht je van wijkbudgetten? Burgers die zich verenigen en een idee hebben om van hun buurt een aangenamere buurt te maken kunnen dankzij wijkbudgetten rekenen op steun van het stadsbestuur om dit te realiseren. Burgers die samen iets realiseren, dàt is de krachtigste vorm van burgerparticipatie.”

In heel wat Vlaamse steden en gemeenten wordt al gewerkt met vragenuurtjes voor burgers, een burgerbegroting of wijkbudgetten. “Dit zijn tenminste vormen van participatie die de burger serieus nemen. Het wordt hoog tijd dat Beringen zich aansluit bij de trend naar échte burgerparticipatie die zich op veel plaatsen voltrekt. We hopen dan ook dat het stadsbestuur van de komende legislatuur daar grondig werk van zal maken. Aan ons zal het alvast niet liggen”, besluit George Beerten.